By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 23, 2012, č. 11, 24. 5., s. 2
Annotation: Poznámka k J. Těsnohlídkovi ohledně jeho narážky na recenzenty Tvaru.
Article
2
3
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 23, 2012, č. 8, 12. 4., s. 9
Annotation: Polemika s reakcemi J. Typlta a A. Borziče na článek J. Vaníčka Experiment na pozadí Pinochetova puče (Tvar č. 5/2012).
Article
4
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 23, 2012, č. 6, 15. 3., s. 2
Annotation: Dvojrecenze.
Article
5
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 23, 2012, č. 4, 16. 2., s. 7
Annotation: Polemika (formou diskurzivní hry) s článkem P. Janouška (Kritika kritiky kritiky, Tvar č. 1/2012) a B. Správcové (Je čas?, Tvar č. 1/2012).
Article
6
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 23, 2012, č. 4, 16. 2., s. 2
Annotation: Polemika s článkem V. Justa v brožurce k souboru jedenácti CD věnovaných Semaforu. Jádrem Justova článku je polemika s těmi, kdo Suchému se...
Article
7
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 23, 2012, č. 2, 19. 1., s. 3
Annotation: Polemika s článkem B. Správcové Je čas? Angažovanost jako projekt z bezradnosti (Tvar č. 1/2012).
Article
8
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 23, 2012, č. 2, 19. 1., s. 3
Annotation: Polemika s recenzí J. Hájka (Tvar č. 1/2012) na sbírku P. Hrbáče.
Article
9
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 23, 2012, č. 1, 5. 1., s. 9
Annotation: Polemika s názorem M. Jareše na sbírku J. Riedlbaucha.
Article
10
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 22, 2011, č. 19, 17. 11., s. 6-7
Annotation: Esej o současné reflexi české poezie. Reakce na článek J. Vaníčka Subverze, nebo loajalita, rozhovor se S. Martínkovou-Rackovou a recenze M. Šťastného...
Article
11
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 22, 2011, č. 18, 3. 11., s. 12
Annotation: Polemika P. Krále s recenzí B. Správcové na sérii knih Jednou větou (Tvar č. 16/2011) a odpověď recenzentky.
Article
12
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 22, 2011, č. 17, 20. 10., s. 3
Annotation: Polemika s recenzemi M. Šťastného na knihy O. Hložka (Tvar č. 11/2011) a J. Zbořila (Tvar č. 14/2011).
Article
13
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 22, 2011, č. 17, 20. 10., s. 21
Annotation: Recenze.
Article
14
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 22, 2011, č. 16, 6. 10., s. 22
Annotation: Recenze knihy, která recenzuje neexistující knihy.
Article
15
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 22, 2011, č. 14, 8. 9., s. 1, 4-5
Annotation: Rozhovor o psaní recenzí, české poezii a vlastní tvorbě. Báseň, kterou napsala jako devítiletá, je otištěna na s. 18.
Article
16
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 22, 2011, č. 14, 8. 9., s. 12
Annotation: Polemika s názorem L. Selepka (Tvar č. 13/2011) na text J. Vaníčka o literární kritice.
Article
17
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 22, 2011, č. 9, 28. 4., s. 21
Annotation: Recenze.
Article
18
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 22, 2011, č. 8, 14. 4., s. 3
Annotation: Polemika s reakcí P. Janouška na článek J. Jeřábka Recenze jako vnitřní cesta.
Article
19
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 22, 2011, č. 8, 14. 4., s. 7
Annotation: Příspěvek do diskuze vyvolané článkem J. Jeřábka Recenze jako vnitřní cesta.
Article
20
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 22, 2011, č. 6, 17. 3., s. 3
Annotation: Kritika recenze K. Bukovjanové (Host č. 2/2011) na knihu I. Matouška.
Article