By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 23, 2012, č. 12, 7. 6., s. 3
Annotation: Glosa k novému vydání knihy.
Article
2
3
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 23, 2012, č. 11, 24. 5., s. 7
Annotation: Zpráva o křtu knihy B. Grögerové. S fotografií B. G., D. Hodrové a J. Šulce z oslavy.
Article
4
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 22, 2011, č. 20, 1. 12., s. 19
Annotation: Glosy.
Article
5
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 22, 2011, č. 16, 6. 10., s. 3
Annotation: Recenze.
Article
6
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 22, 2011, č. 16, 6. 10., s. 8-9
Annotation: Recenze.
Article
7
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 22, 2011, č. 15, 22. 9., s. 23
Annotation: Recenze.
Article
8
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 22, 2011, č. 14, 8. 9., s. 23
Annotation: Recenze.
Article
9
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 22, 2011, č. 14, 8. 9., s. 3
Annotation: Poznámka o jeho otci Miloši Hlávkovi, o kterém se zmiňuje J. Zábrana v knize Celý život. Citaci z této knihy zmínil J. Rambousek v rubrice Opravna...
Article
10
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 22, 2011, č. 14, 8. 9., s. 14-15
Annotation: První část deníkových záznamů, jejichž otiskování pokračuje v dalších číslech Tvaru (končí ve Tvaru č. 20/2011). Více zmíněny uvedené...
Article
11
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 22, 2011, č. 13, 23. 6., s. 3
Annotation: Recenze.
Article
12
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 22, 2011, č. 12, 9. 6., s. 21
Annotation: Recenze.
Article
13
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 22, 2011, č. 11, 26. 5., s. 22
Annotation: Recenze.
Article
14
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 22, 2011, č. 10, 12. 5., s. 6-7
Annotation: Článek opravující nepřesnosti v pamětech J. Zábrany (datace výstřižku s básní M. Hlávky, žánr díla Kormorán). V závěru o podobnosti...
Article
15
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 22, 2011, č. 9, 28. 4., s. 20
Annotation: Recenze knihy, která je převyprávěním a okomentováním části Kroniky české V. Hájka.
Article
16
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 22, 2011, č. 8, 14. 4., s. 11
Annotation: Vzpomínka na sedmdesátá léta, na jeho přátele a různé osobnosti, se kterými se setkával (mj. na M. Koryčana).
Article
17
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 22, 2011, č. 7, 31. 3., s. 15
Annotation: Poznámky věnované omylům v pamětech V. Černého. Též douška k polemice P. Krále týkající se básně I. Blatného.
Article
18
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 22, 2011, č. 6, 17. 3., s. 13
Annotation: Komentář o různých vydáních Černého knihy uvádí na pravou míru pasáž V. Černého o propašování básní z Čech do Paříže (týká se...
Article
19
20
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 22, 2011, č. 4, 17. 2., s. 11
Annotation: Poznámky věnované omylům v pamětech V. Černého. Zejm. upřesnění biografických údajů o publicistovi F. Loubalovi.
Article