By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 32, 2021, č. 14, 9. 9., s. 4-6
Annotation: Rozhovor s A. Kauerem, mj. o festivalu "Kvílení", kulturním životě a vztahu hudby a literatury; připojena bio-bibliografická poznámka (s. 4).
Article
2
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 32, 2021, č. 14, 9. 9., s. 12
Annotation: Glosa k nové rubrice, zaměřená na jazykovou hru a bohatost českého jazyka.
Article
3
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 32, 2021, č. 14, 9. 9., s. 20
Annotation: Recenze na sbírku básní "Fatální hrozba bezbarevnosti" V. Vlasatého.
Article
4
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 32, 2021, č. 14, 9. 9., s. 10
Annotation: Reportáž z multižánrových festivalů "Boskovice: festival pro židovskou čtvrť" a "Podtvrzí" u Krásna, pořádaných Čítárnou Unijazz.
Article
5
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 32, 2021, č. 13, 24. 6., s. 2
Annotation: Úvodník věnovaný tématu čísla, vztahu pornografie a literatury.
Article
7
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 32, 2021, č. 13, 24. 6., s. 24
Annotation: Recenze na sbírku básní "Skromná místa nespaní" Y. Shanfeldové.
Article
8
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 32, 2021, č. 13, 24. 6., s. 26
Annotation: Recenze na sbírku básní "Šišky za úsvitu se lstivě smějí" A. Borziče.
Article
9
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 32, 2021, č. 13, 24. 6., s. 27
Annotation: Recenze na sbírku básní L. Vyskoče "Splavný jez".
Article
10
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 32, 2021, č. 13, 24. 6., s. 27
Annotation: Recenze na sbírku básní M. Fišmeistera "Líc al-Chálí".
Article
11
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 32, 2021, č. 13, 24. 6., s. 14-15
Annotation: Esej o tom, jak se vulgarismy odráží v české literatuře a poezii obzvlášť; zmíněna je antologie textů "Velká kniha o hovně".
Article
12
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 32, 2021, č. 13, 24. 6., s. 10-11
Annotation: Esej o jazyce české poezie, té milostné a erotické obzvlášť; část je věnována tomu, jakým jazykem se o erotice píše na internetu a v časopisech.
Article
13
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 32, 2021, č. 13, 24. 6., s. 13
Annotation: Úvaha o jazyku, který se pojí s erotikou v literatuře, na základě veršů J. Kainara, P. Hrbáče, P. Krále, J. H. Krchovského nebo T. Mazáče.
Article
14
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 32, 2021, č. 12, 10. 6., s. 3
Annotation: Recenze na sbírku básní A. Luňákové "Jen ztratím jméno".
Article
15
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 32, 2021, č. 12, 10. 6., s. 20
Annotation: Recenze na sbírku básní v próze R. Štěpánka "Velké obcování".
Article
16
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 32, 2021, č. 12, 10. 6., s. 3
Annotation: Recenze na sbírku básní Anna Luňáková "Jen ztratím jméno".
Article
17
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 32, 2021, č. 12, 10. 6., s. 9-10
Annotation: Rozhovor s básníkem V. Kučerou o jeho poslední sbírce "Typosie", o vztahu poezie a hudby a o Literární soutěži Františka Halase; připojena bio-bibliografická...
Article
18
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 32, 2021, č. 12, 10. 6., s. 22-23
Annotation: Soubor recenzí na knihy, které byly nominované na Cenu Jantar 2020, cena se snaží propagovat kulturu v Moravskoslezském kraji.
Article
19
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 32, 2021, č. 12, 10. 6., s. 24
Annotation: Báseň I. Diviše doplněná komentářem a interpretací D. Vodáčkové.
Article
20
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 32, 2021, č. 11, 27. 5., s. 22
Annotation: Recenze na monografii M. Kubínové "Časoprostor lyriky".
Article