By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 32, 2021, č. 14, 9. 9., s. 15
Annotation: Článek o novináři F. Kocourkovi u příležitosti vydání překladu jeho reportáží "Das Saarvolk hat sich entschieden", mj. o jeho spolupráci...
Article
2
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 29, 2018, č. 17, 18. 10., s. 8-9
Annotation: Esej o roli poezie po podpisu Mnichovské dohody, o jejím publikování v tisku, o jejím publicistickém okolí v konkrétních periodicích, o její...
Article
3
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 23, 2012, č. 10, 10. 5., s. 12
Annotation: Zpráva o křtu nového čísla H_aluze v ústeckém Max Café 26. 4. 2012 (s inf. o změně šéfredaktora časopisu - místo T. Čady N. Wernischová)....
Article
4
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 23, 2012, č. 8, 12. 4., s. 3
Annotation: Otevřený dopis s požadavkem na zvýšení částky určené pro podporu slovesné kultury.
Article
5
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 23, 2012, č. 6, 15. 3., s. 12
Annotation: Glosy.
Article
6
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 23, 2012, č. 5, 1. 3., s. 12
Annotation: Glosy. Mj. zmíněn časopis Instinkt a kniha P. Čichoně.
Article
7
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 23, 2012, č. 3, 2. 2., s. 3
Annotation: Poznámka k inovované webové stránce Tvaru (www.itvar.cz).
Article
8
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 22, 2011, č. [21], 16. 12., s. 1-2
Annotation: Z důvodu nedostatku peněz vyšel místo 21. čísla Tvaru jen dvojlist, který obsahuje redakční komentář (s. 1-2), glosy L. Kasala (s. 3), anketu...
Article
9
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 22, 2011, č. 19, 17. 11., s. 3
Annotation: Komentář k textu z pozůstalosti jeho otce, ve kterém Jindřich Fibich píše, jak mu ublížil šéfredaktor Literárních novin J. Patočka, když...
Article
10
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 22, 2011, č. 15, 22. 9., s. 1, 4-5
Annotation: Rozhovor. Na s. 16 otištěna jeho próza Černobílý kozel a básně Proměny, Paradoxy, Stá opice.
Article
11
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 22, 2011, č. 15, 22. 9., s. 8-9
Annotation: Úvaha o slově projekt, které začíná zamořovat veřejný prostor. Jako příklad uvádí autorka přípravu tematického čísla časopisu jako projekt...
Article
12
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 22, 2011, č. 14, 8. 9., s. 3
Annotation: Polemika s článkem L. Bělunkové Celibátem proti prostituci. Literární časopisy a politika (A2 č. 18/2011).
Article
13
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 22, 2011, č. 14, 8. 9., s. 14
Annotation: Fejeton šéfredaktora časopisu Psí víno o nedostatku peněz na vydávání časopisu.
Article
14
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 22, 2011, č. 13, 23. 6., s. 7
Annotation: Polemika s článkem J. Grabce (Tvar č. 9/2011) o koncepci Psího vína, kterou zformulovali O. Buddeus s P. Štenglem.
Article
15
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 22, 2011, č. 12, 9. 6., s. 3
Annotation: Kritická glosa k akci Praha - město literatury a k její finanční podpoře ze strany pražského magistrátu. Koordinátorem projektu je Městská...
Article
16
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 22, 2011, č. 9, 28. 4., s. 19
Annotation: Recenze knihy Problém médií a poznámka o knize Postrach domu.
Article
17
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 22, 2011, č. 6, 17. 3., s. 21
Annotation: Recenze Logosu (č. 1/2, 2010).
Article
18
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 22, 2011, č. 4, 17. 2., s. 10
Annotation: Poznámka o křtu časopisu a prvotiny a o autorském čtení R. Denemarkové (foto) v Max Café v Ústí nad Labem 26. 1.
Article
19
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 22, 2011, č. 3, 3. 2., s. 3
Annotation: Poznámka k různým výtkám k tzv. kontroverzním textům uveřejňovaným ve Tvaru.
Article
20
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 21, 2010, č. 20, 2. 12., s. 3
Annotation: Poznámka.
Article