By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 25, 2014, č. 9, 2. 5., s. 10-11
Annotation: V eseji (s mezititulky Chór, Lyrika, Antilyrika, Postlyrika, Neolyrika, Zbytky eposů) se autor zamýšlí nad političností středoevropské literatury....
Article
2
3
4
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 7, 1996, č. 21, 12. 12., s. 22-23
Annotation: Recenze.
Article
5
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 7, 1996, č. 20, 28. 11., s. 20
Annotation: Recenze.
Article
6
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 7, 1996, č. 20, 28. 11., s. 20
Annotation: Recenze.
Article
7
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 7, 1996, č. 18, 31. 10., s. 13
Annotation: Glosa o "nepřístojnostech a nepatřičnostech" v literární kritice, mj. kritika referátu: Mikulášek Alexej o bítovském setkání básníků (in:...
Article
8
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 7, 1996, č. 18, 31. 10., s. 20
Annotation: Recenze.
Article
9
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 7, 1996, č. 18, 31. 10., s. 9
Annotation: Srovnání děl L. P. a Pekárková Iva.
Article
10
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 7, 1996, č. 17, 17. 10., s. 4-5
Annotation: Úvaha o současné české próze, mj. o: Kratochvil Jiří, Topol Jáchym, Viewegh Michal; předneseno 2. 9. 1996 na semináři zahraničních bohemistů,...
Article
11
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 7, 1996, č. 17, 17. 10., s. 12
Annotation: Rozhovor s režisérem H. B. o jeho spolupráci se spisovatelem a scénáristou Stránský Jiří, mj. o novém celovečerním filmu Bumerang a televizním...
Article
12
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 7, 1996, č. 17, 17. 10., s. 22
Annotation: Recenze.
Article
13
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 7, 1996, č. 15, 19. 9., s. 1
Annotation: Biograficko-bibliografická poznámka o E. Ovčáčkovi u ukázky z knihy.
Article
14
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 7, 1996, č. 15, 19. 9., s. 20-21
Annotation: Recenze.
Article
15
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 7, 1996, č. 15, 19. 9., s. 24; č. 16, 3. 10., s. 24
Annotation: Studie psaná pro: Passauer Pegasus pro zvláštní číslo věnované české poezii; s podkapitolami: Čtyřicátá léta, Jiří Orten a Jiří Kolář,...
Article
16
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 7, 1996, č. 14, 5. 9., s. 1, 4-5
Annotation: Studie o teorii literární historie.
Article
17
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 7, 1996, č. 14, 5. 9., s. 23
Annotation: Úvaha nad 4. číslem Kritické přílohy RR.
Article
18
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 7, 1996, č. 12, 6. 6., s. 16
Annotation: Recenze, též o: Zach Aleš, Kniha a český exil 1949-1990 (Praha, Torst 1995); Přibáň Michal, České krajanské a exilové noviny a časopisy po...
Article
19
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 7, 1996, č. 12, 6. 6., s. 22-23
Annotation: Recenze.
Article
20
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 7, 1996, č. 12, 6. 6., s. 24; č. 13, 20. 6., s. 24
Annotation: Ukázka z připravované slovníkové příručky: v č. 12 hesla časopisů: Červený květ (1956-1969), Impuls (1966-1968), Kritický měsíčník (1945-1948),...
Article