By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 28, 2017, č. 6, 23. 3., s. 19
Annotation: Recenze. Autor knihu srovnává s knihou J. Šeba.
Article
2
3
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 24, 2013, č. 18, 1. 11., s. 12-13
Annotation: Polemická stať o angažovanosti a ideologizaci v literatuře. Zkoumá historický kontext, pozornost věnuje hlavně devadesátým letům dvacátého...
Article
4
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 21, 2010, č. 21, 16. 12., s. 11
Annotation: Úvaha o vztahu autora a čtenáře inspirovaná anketou v uvedené knize.
Article
5
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 19, 2008, č. 20, 27. 11., s. 6
Annotation: Stať o období po r. 1989, o nástupu nových médií, literárních serverech, básnických performancích aj.
Article
6
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 19, 2008, č. 18, 30. 10., s. 12-13
Annotation: Anketa s autory narozenými kolem roku 1958; o poetických zdrojích, 90. letech, zájmu o současnou básnickou produkci, tvůrčích postupech, postavení...
Article
7
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 19, 2008, č. 11, 29. 5., s. 22
Annotation: Recenze.
Article
8
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 18, 2007, č. 18, 1. 11., s. 8-9
Annotation: Studie vycházející z Blažíčkova teoretického konceptu básnické věcnosti.
Article
9
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 18, 2007, č. 10, 17. 5., s. 8-10
Annotation: Studie.
Article
10
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 17, 2006, č. 15, 21. 9., s. 12-13
Annotation: O poezii devadesátých let a její reflexi a o bítovském setkání v září 1996.
Article
11
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 17, 2006, č. 14, 7. 9., s. 1, 4-5
Annotation: Rozhovor.
Article
12
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 17, 2006, č. 2, 26. 1., s. 8-9; č. 3, 9. 2., s. 8-9
Annotation: Studie s připojeným soupisem mladých básníků 90. let a jejich publikované poezie (1990-1999); v první části o pojetí J. Trávníčka, V. Novotného,...
Article
13
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 17, 2006, č. 1, 12. 1., s. 1, 4-5
Annotation: Rozhovor.
Article
14
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 16, 2005, č. 14, 8. 9., s. 1, 3-4
Annotation: Rozhovor.
Article
15
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 16, 2005, č. 1, 13. 1., s. 4-5
Annotation: Studie.
Article
16
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 13, 2002, č. 18, 31. 10., s. 4-5
Annotation: Příspěvek přednesený na konferenci.
Article
17
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 13, 2002, č. 14, 5. 9., s. 2-3
Annotation: Dvojrecenze v rubrice Dvakrát.
Article
18
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 13, 2002, č. 4, 21. 2., s. 1, 16-17
Annotation: Předneseno v cyklu přednášek pro zahraniční bohemisty v září 2001 v Olomouci.
Article
19
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 13, 2002, č. 2, 24. 1., s. 1, 4-5
Annotation: Studie z knihy Literární bludiště (Bilance polistopadové prózy), která vyjde v nakladatelství Brána.
Article
20
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 12, 2001, č. 17, 18. 10., s. 1, 4-5
Annotation: Studie (více o románu I. Matouška); předneseno na konferenci Česká próza devadesátých let, konané 27. - 28. 6. 2001 v Českých Budějovicích.
Article