By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 31, 2020, č. 18, 5. 11., s. 3
Annotation: Recenze na překlad románu "Slavnost bezvýznamnosti" M. Kundery do češtiny.
Article
2
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 31, 2020, č. 18, 5. 11., s. 3, 20
Annotation: Recenze na překlad románu "Slavnost bezvýznamnosti" M. Kundery do češtiny.
Article
3
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 31, 2020, č. 18, 5. 11., s. 14-15
Annotation: Rozsáhlý článek, v němž autor reaguje na dění kolem vydání monografie "Kundera" J. Nováka.
Article
4
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 31, 2020, č. 17, 22. 10., s. 14
Annotation: Reportáž z diskuze nad knihou J. Nováka "Kundera", která proběhla v Knihovně Václava Havla a které se zúčastnili mj. P. Onufer, J. Novák a M....
Article
5
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 31, 2020, č. 17, 22. 10., s. 24
Annotation: Fejeton o otázce anonymity, zmíněn je i román M. Kundery "Slavnost bezvýznamnosti".
Article
6
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 31, 2020, č. 15, 24. 9., s. 11
Annotation: Polemika s monografií J. Nováka "Kundera".
Article
7
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 31, 2020, č. 15, 24. 9., s. 23
Annotation: Recenze na biografii J. Nováka o M. Kunderovi.
Article
8
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 31, 2020, č. 2, 23. 1., s. 22
Annotation: Recenze na prózu J. Kratochvila "Je suis Paris", která je souborem textů různých žánrů; zmíněn je mj. M. Kundera.
Article
9
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 30, 2019, č. 11, 30. 5., s. 13
Annotation: Rozhovor s čínským spisovatelem Ning K., mj. o jeho vztahu k české literatuře; připojena bio-bibliografická poznámka.
Article
10
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 30, 2019, č. 10, 16. 5., s. 9
Annotation: Polemika s recenzí V. Košnarové na Knihu smíchu a zapomnění M. Kundery (Tvar 7/2019, s. 20).
Article
11
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 30, 2019, č. 7, 4. 4., s. 2
Annotation: Úvodník věnovaný devadesátým narozeninám M. Kundery.
Article
12
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 30, 2019, č. 7, 4. 4., s. 4-5
Annotation: Rozhovor M. Ohniska s J. Orlovou mj. o M. Kunderovi, literatuře psané ženami a sexualitě jako literárním námětu; připojena bio-bibliografická...
Article
13
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 30, 2019, č. 7, 4. 4., s. 6
Annotation: Článek věnovaný M. Kunderovi a otázce jeho vztahu k současné české literatuře skrze jeho mnohaletou distanci k ní.
Article
14
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 30, 2019, č. 7, 4. 4., s. 7
Annotation: Článek o osobním vztahu autora k M. Kunderovi; zmíněna je polemika s V. Havlem na téma "Český úděl", Kunderův vztah k V. Vančurovi i jeho román...
Article
15
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 30, 2019, č. 7, 4. 4., s. 7
Annotation: Článek věnovaný osobnímu vztahu autorky k dílu M. Kundery, zmíněna je i polemika s V. Havlem na téma "Český úděl".
Article
16
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 30, 2019, č. 7, 4. 4., s. 8
Annotation: Recenze na román M. Kundery "Nevědomost", který dosud nevyšel v českém překladu.
Article
17
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 30, 2019, č. 7, 4. 4., s. 6
Annotation: Článek se vzpomínkami na různá setkání s M. Kunderou u příležitosti jeho devadesátých narozenin; připomenuta je i polemika s V. Havlem na...
Article
18
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 30, 2019, č. 7, 4. 4., s. 15
Annotation: Referát o debatě věnované vzpomínce na polemiku M. Kundery a V. Havla na téma "Český úděl", kterou uspořádala Knihovna Václava Havla.
Article
19
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 30, 2019, č. 7, 4. 4., s. 20
Annotation: Recenze na román M. Kundery "Kniha smíchu a zapomnění".
Article
20
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 30, 2019, č. 4, 21. 2., s. 7
Annotation: Soubor zpráv s pozvánkami na kulturně literární akce; v Ostravě bude připomenuto sedmnácté výročí časopisu Protimluv na akci "Protimluvná...
Article