By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 32, 2021, č. 14, 9. 9., s. 11
Annotation: Reportáž z festivalu "Knihovna na vlnách", který zaštiťuje Městská knihovna v Praze a který se konal v (A)VOID Café.
Article
2
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 32, 2021, č. 10, 13. 5., s. 11
Annotation: Článek rekapitulující akce pořádané v kavárně Fra online v době koronavirové pandemie.
Article
3
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 32, 2021, č. 5, 4. 3., s. 8
Annotation: Úvaha na téma literárního života v době koronavirové pandemie a o vztahu autorských čtení a literární kritiky.
Article
4
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 32, 2021, č. 5, 4. 3., s. 8
Annotation: Reportáž z autorských čtení pořádaných Domem čtení v Praze, Čítárnou Unijazz, Městskou knihovnou v Praze a kavárnou Fra a vysílaných v...
Article
5
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 31, 2020, č. 19, 19. 11., s. 2
Annotation: Zpráva apelující na básníky a básnířky, aby se zapojili do iniciativy pořádané Městskou knihovnou v Praze a časopisem Tvar, v rámci které...
Article
6
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 31, 2020, č. 19, 19. 11., s. 7
Annotation: Prozaický text, který vznikl u příležitosti autorského čtení na motivy fotografie L. Jarcovjákové.
Article
7
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 31, 2020, č. 19, 19. 11., s. 9
Annotation: Sloupek o různých možnostech literárního setkávání v době covidové i o prožívání literárních akcí obecně.
Article
8
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 31, 2020, č. 19, 19. 11., s. 10
Annotation: Reportáž z Festivalu spisovatelů Praha, který se kvůli koronavirové pandemii konal z větší části online; zúčastnili se ho mj. E. Sotiropoulosová,...
Article
9
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 31, 2020, č. 15, 24. 9., s. 8-9
Annotation: Nepodepsaná zpráva o soutěžní akci v Olomouci, během níž se prezentovali D. Kraus, M. Robert, Y. Shanfeldová a M. Tallo; připojeny ukázky básní,...
Article
10
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 30, 2020, č. 14, 10. 9., s. 13-14
Annotation: Reportáž z řady literárních akcí, které se konaly během letních měsíců v Praze u Vltavy.
Article
11
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 31, 2020, č. 12, 11. 6., s. 3
Annotation: Zpráva o autorském čtení z knihy D. Horákové "O Pavlovi" v Knihovně Václava Havla.
Article
12
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 31, 2020, č. 10, 14. 5., s. 10
Annotation: Reportáž o akci "Básně v karanténě", v rámci které četli své básně čeští a slovenští básníci a básnířky ze svých domovů v době...
Article
13
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 31, 2020, č. 9, 30. 4., s. 9
Annotation: Reportáž z autorského čtení z rukopisu "Atlas bytostí" R. Malého v Café Fra.
Article
14
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 31, 2020, č. 8, 16. 4., s. 8
Annotation: Reportáž z autorského čtení K. Sudkové, F. Vrby a V. Kučery za moderace J. Žáka z cyklu Domácí Bá.snění v olomoucké kavárně Druhý domov.
Article
15
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 31, 2020, č. 8, 16. 4., s. 8
Annotation: Reportáž z autorského čtení M. Pilátové, které uvedl v kavárně Fra P. Borkovec.
Article
16
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 31, 2020, č. 7, 2. 4., s. 10-11
Annotation: Reportáž z oslavy 18. narozenin nakladatelství Protimluv; oslavy v ostravském Domě umění se zúčastnili E. Lukavský, J. Řehák a P. Borkovec.
Article
17
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 31, 2020, č. 4, 20. 2., s. 8
Annotation: Reportáž z literárního večera v Knihovně Václava Havla věnovaného knize "Krajina!: Průchod okolím v příkladech" J. Sádla, večer moderoval...
Article
18
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 31, 2020, č. 4, 20. 2., s. 8
Annotation: Reportáž o autorském čtení básníků P. Kolmačky a R. Štěpánka v Knihovně na Vinohradech, které moderoval R. Wudy.
Article
19
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 31, 2020, č. 4, 20. 2., s. 20
Annotation: Zpráva o autorském čtení básnířek I. a M. Šťastných v Božské lahvici v Praze a uvedení knihy "Tváře normalizace", která vznikla v Deníku...
Article
20
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 31, 2020, č. 3, 6. 2., s. 10
Annotation: Reportáž z autorského čtení T. Postovita, Š. Ištvánkové a P. Čichoně v kavárně Druhý domov.
Article