By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 28, 2017, č. 13, 29. 6., s. 24
Annotation: Recenze.
Article
2
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 27, 2016, č. 12, 16. 6., s. 20
Annotation: Recenze.
Article
3
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 26, 2015, č. 9, 30. 4., s. 23
Annotation: Recenze.
Article
4
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 23, 2012, č. 9, 26. 4., s. 6-7
Annotation: Příspěvek, který zazněl na konferenci v Olomouci.
Article
5
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 23, 2012, č. 6, 15. 3., s. 1, 4-5
Annotation: Rozhovor.
Article
6
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 23, 2012, č. 6, 15. 3., s. 7
Annotation: Recenze. M. Kovářík mj. kritizuje autorovy osobní invektivy proti M. C. Putnovi, ÚČL AV ČR, časopisu Česká literatura a J. Kuběnovi.
Article
7
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 23, 2012, č. 3, 2. 2., s. 20
Annotation: Recenze.
Article
8
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 22, 2011, č. 19, 17. 11., s. 10-11
Annotation: Polemika s názory zpětně hodnotícími českou avantgardu (kapitola Doleva z knihy Češi v dějinách nové doby ve srovnání s názorem L. Štolla...
Article
9
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 22, 2011, č. 17, 20. 10., s. 6-7
Annotation: Příspěvek se zamýšlí nad nezdařenou snahou zahrnout do projektu Dějin české literatury 1945-1989 kapitoly věnované problematice jednotlivých...
Article
10
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 22, 2011, č. 17, 20. 10., s. 10-11
Annotation: Vzpomínky na práci pro SPN, na B. Balajku, edici Bezručových Slezských písní, ale zejména o bádání A. Boháče, který už v r. 1972 doložil,...
Article
11
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 22, 2011, č. 16, 6. 10., s. 21
Annotation: Recenze.
Article
12
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 22, 2011, č. 14, 8. 9., s. 2
Annotation: Dvojrecenze.
Article
13
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 22, 2011, č. 13, 23. 6., s. 2
Annotation: Dvojrecenze.
Article
14
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 22, 2011, č. 12, 9. 6., s. 20
Annotation: Recenze.
Article
15
16
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 22, 2011, č. 9, 28. 4., s. 20
Annotation: Recenze.
Article
17
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 22, 2011, č. 9, 28. 4., s. 21
Annotation: Recenze.
Article
18
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 22, 2011, č. 8, 14. 4., s. 1, 4-5
Annotation: Rozhovor. Mj. zmíněny uvedené osobnosti.
Article
19
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 22, 2011, č. 8, 14. 4., s. 23
Annotation: Recenze.
Article
20