By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 27, 2016, č. 4, 25. 2., s. 17
Annotation: Referát o vědecké konferenci "Co bylo Československo? Stát, národ, kultura", která se konala 21.-22. 1. 2016 v rámci výstavy "Budování státu:...
Article
2
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 22, 2011, č. 19, 17. 11., s. 21
Annotation: Recenze sborníku z mezinárodní konference pořádané katedrou bohemistiky PedF UJEP v Ústí nad Labem.
Article
3
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 21, 2010, č. 20, 2. 12., s. 10
Annotation: Příspěvek připravený pro konferenci na téma Jan Neruda a Židé. A. Haman analyzuje Nerudovy názory (Nerudova studie Pro strach židovský) a polemizuje...
Article
4
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 21, 2010, č. 20, 2. 12., s. 12
Annotation: Úvaha nad závěry veřejné diskuze, kterou uspořádala Iniciativa za Česko kulturní (8.-9. 10. 2010).
Article
5
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 20, 2009, č. 17, 15. 10., s. 21
Annotation: Recenze sborníku z kolokvia.
Article
6
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 20, 2009, č. 16, 1. 10., s. 3
Annotation: Poznámka o konferenci o literární kritice, kterou organizoval J. Chrobák.
Article
7
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 20, 2009, č. 16, 1. 10., s. 9
Annotation: Upravený příspěvěk z konference; mj. zmiňuje časopis Orientaci a recenzentku Hosta K. Bukovjanovou.
Article
8
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 20, 2009, č. 13, 25. 6., s. 11
Annotation: Referát o kurdsko-českém literárním setkání (konferenci Umění je svědomím lidstva) u příležitosti 111. výročí kurdské žurnalistiky.
Article
9
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 20, 2009, č. 3, 5. 2., s. 9
Annotation: O mezinárodní konferenci konané ve dnech 9.-11. října 2008 v Jonginu, jihokorejských bohemistech, Korejsko-české komeniologické společnosti a...
Article
10
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 19, 2008, č. 18, 30. 10., s. 3
Annotation: Poznámka o konferenci.
Article
11
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 19, 2008, č. 14, 4. 9., s. 3
Annotation: Referát o 11. konferenci Výboru pro překlad a lingvistická práva při Mezinárodním PEN klubu (Ochrid, červen 2008); tématem byla Svoboda a strach.
Article
12
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 19, 2008, č. 12, 12. 6., s. 14
Annotation: Referát o polsko-české konferenci.
Article
13
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 19, 2008, č. 5, 6. 3., s. 21
Annotation: Recenze.
Article
14
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 19, 2008, č. 4, 21. 2., s. 3
Annotation: Polemika s glosou T. Kubíčka (Pozdrav a pozvání, Tvar č. 3/2008).
Article
15
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 19, 2008, č. 3, 7. 2., s. 3
Annotation: Poznámka k naratologickému kolokviu.
Article
16
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 18, 2007, č. 19, 15. 11., s. 22
Annotation: Recenze.
Article
17
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 18, 2007, č. 18, 1. 11., s. 3
Annotation: Glosa ke konferenci.
Article
18
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 18, 2007, č. 18, 1. 11., s. 6
Annotation: Referát; z Česka se zúčastnili V. Papoušek, P. A. Bílek a M. Hybler, jehož vystoupení A. Haman kritizuje.
Article
19
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 18, 2007, č. 17, 18. 10., s. 8-9
Annotation: O akcích a knihách vydaných k výročí narození J. Foglara; mj. o níže uvedených knihách.
Article
20