By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
2
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 7, 1996, č. 20, 28. 11., s. 16
Annotation: Reakce na Tvar 1996, č. 18, zejména na glosu: Novotný Vladimír, HardTvar (31), s. 13.
Article
3
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 7, 1996, č. 20, 28. 11., s. 23
Annotation: Recenze dvojčísla 3/4 (1996) časopisu, mj. o otištěném příspěvku: Blahynka Milan.
Article
4
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 7, 1996, č. 19, 14. 11., s. 5
Annotation: Referát o sborníku, který rekapituluje historii: Pant klub; též o činnosti klubu.
Article
5
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 7, 1996, č. 19, 14. 11., s. 17
Annotation: Charakteristika opavského časopisu A. N. s ukázkami; otištěno v rubrice Tvar představuje...
Article
6
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 7, 1996, č. 18, 31. 10., s. 2
Annotation: Poláček Jiří, autor 1. dopisu, opravuje chybně uvedené datum narození: Tomeček Jaromír v recenzi: Píša Vladimír (Tvar 1996, č. 16) na 30....
Article
7
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 7, 1996, č. 15, 19. 9., s. 13
Annotation: Recenze dvoudílného sborníku příspěvků z I. kongresu světové literárněvědné bohemistiky, který se konal v červnu 1995 v Praze.
Article
8
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 7, 1996, č. 15, 19. 9., s. 17
Annotation: Úvodní poznámka k nové rubrice Tvar představuje..., v níž jsou otištěny ukázky z literárně-historicko-kritického časopisu Rmen, který vydává...
Article
9
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 7, 1996, č. 15, 19. 9., s. 23
Annotation: Recenzní přehled časopisů: Verze 96 (č. 1), Proglas (č. 4), Weles (č. 2), Scriptum (č. 19).
Article
10
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 7, 1996, č. 15, 19. 9., s. 24; č. 16, 3. 10., s. 24
Annotation: Studie psaná pro: Passauer Pegasus pro zvláštní číslo věnované české poezii; s podkapitolami: Čtyřicátá léta, Jiří Orten a Jiří Kolář,...
Article
11
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 7, 1996, č. 14, 5. 9., s. 23
Annotation: Úvaha nad 4. číslem Kritické přílohy RR.
Article
12
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 7, 1996, č. 13, 20. 6., s. 8-9
Annotation: Rozhovor se šéfredaktorem LtN.
Article
13
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 7, 1996, č. 12, 6. 6., s. 16
Annotation: Recenze, též o: Zach Aleš, Kniha a český exil 1949-1990 (Praha, Torst 1995); Přibáň Michal, České krajanské a exilové noviny a časopisy po...
Article
14
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 7, 1996, č. 11, 23. 5., s. 23
Annotation: Recenze 1. dvojčísla 7. ročníku revue.
Article
15
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 7, 1996, č. 11, 23. 5., s. 23
Annotation: Recenze 3 čísel čtvrtletníku.
Article
16
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 7, 1996, č. 9, 25. 4., s. 11
Annotation: Recenze nového časopisu, který vydává Literární klub K 89.
Article
17
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 7, 1996, č. 9, 25. 4., s. 23
Annotation: Recenze publikace čerpající z časopisu terezínských dětí Vedem.
Article
18
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 7, 1996, č. 9, 25. 4., s. 2
Annotation: Poznámka k bohemistickému číslu bulharského literárního časopisu Literaturna mysl. - Literaturna mis'l (Sofija) 38, 1994, č. 2: Doležel Lubomír,...
Article
19
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 7, 1996, č. 8, 11. 4., s. 2
Annotation: Glosa k vydání 1. čísla nového čtyřměsíčníku; šéfredaktorem je Přibský Vladimír.
Article
20
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 7, 1996, č. 8, 11. 4., s. 11
Annotation: Glosa o večeru k 60. narozeninám J. B., který uspořádala Literárněvědná společnost v Praze; mj. též o časopisu Tvář.
Article