By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 32, 2021, č. 14, 9. 9., s. 4-6
Annotation: Rozhovor s A. Kauerem, mj. o festivalu "Kvílení", kulturním životě a vztahu hudby a literatury; připojena bio-bibliografická poznámka (s. 4).
Article
2
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 32, 2021, č. 14, 9. 9., s. 10
Annotation: Reportáž ze křtu edičního plánu nového nakladatelství Viriditas v Čítárně Unijazzu.
Article
3
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 32, 2021, č. 14, 9. 9., s. 10
Annotation: Reportáž z multižánrových festivalů "Boskovice: festival pro židovskou čtvrť" a "Podtvrzí" u Krásna, pořádaných Čítárnou Unijazz.
Article
4
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 32, 2021, č. 14, 9. 9., s. 11
Annotation: Reportáž z festivalu "Knihovna na vlnách", který zaštiťuje Městská knihovna v Praze a který se konal v (A)VOID Café.
Article
5
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 32, 2021, č. 12, 10. 6., s. 17
Annotation: Rozhovor s pořadatelem knižního veletrhu Svět knihy, který byl kvůli koronavirové pandemii přeložen na podzim 2021.
Article
6
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 32, 2021, č. 10, 13. 5., s. 4-6
Annotation: Rozhovor s básnířkou K. Goldstein mj. o vztahu poezie a hudby, její nové sbírce básní "Falkenfrau" a literárním životě; připojena bio-bibliografická...
Article
7
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 32, 2021, č. 10, 13. 5., s. 3, 20
Annotation: Recenze na soubor próz Z. Kožmína "Bubáčci : naddeníky 1998-2002".
Article
8
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 32, 2021, č. 10, 13. 5., s. 3
Annotation: Recenze na soubor próz Z. Kožmína "Bubáčci : naddeníky 1998-2002".
Article
9
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 32, 2021, č. 10, 13. 5., s. 11
Annotation: Článek rekapitulující akce pořádané v kavárně Fra online v době koronavirové pandemie.
Article
10
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 32, 2021, č. 8, 15. 4., s. 8
Annotation: Esej na téma literárního života čítarny Unijazzu v době koronavirové pandemie; připojena biografická poznámka.
Article
11
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 32, 2021, č. 8, 15. 4., s. 2
Annotation: Glosa k vyhlášení nominací na cenu "Magnesia Litera" v kategorii "Blog roku", v níž se objevil blog Městské policie Přerov.
Article
12
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 32, 2021, č. 8, 15. 4., s. 8-9
Annotation: Esej na téma literárního života čítarny Unijazzu v době koronavirové pandemie, zdůrazněna je aktivita na poli vystavování výtvarného umění;...
Article
13
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 32, 2021, č. 5, 4. 3., s. 8
Annotation: Úvaha na téma literárního života v době koronavirové pandemie a o vztahu autorských čtení a literární kritiky.
Article
14
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 32, 2021, č. 5, 4. 3., s. 8
Annotation: Reportáž z autorských čtení pořádaných Domem čtení v Praze, Čítárnou Unijazz, Městskou knihovnou v Praze a kavárnou Fra a vysílaných v...
Article
15
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 32, 2021, č. 4, 18. 2., s. 3
Annotation: Zpráva o přesunutí termínu knižního festivalu Tabook blíže létu kvůli pandemii covid-19.
Article
16
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 32, 2021, č. 3, 4. 2., s. 4-6
Annotation: Rozhovor s básnířkou a překladatelkou Z. Bałdygou o kulturním životě v Polsku, její literární tvorbě a česko-polských vztazích; připojena...
Article
17
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 32, 2021, č. 2, 21. 1., s. 10-11
Annotation: Nepodepsaná zpráva o udělení Drážďanské Ceny lyriky 2020 Ch. Wenzelovi, přičemž cenu publika získal O. Krystyník; připojeny básně a bio-bibliografické...
Article
18
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 31, 2020, č. 21, 17. 12., s. 14
Annotation: Úryvek z korespondence mezi P. Králem a S. Dvorským.
Article
19
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 31, 2020, č. 21, 17. 12., s. 15
Annotation: Sloupek o vztahu literatury a současné společnosti zasažené koronavirovou pandemií.
Article
20
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 31, 2020, č. 21, 17. 12., s. 21
Annotation: Zpráva o zvolení J. B. Srbové do čela Asociace spisovatelů; další nově zvolené delegátky jsou A. B. Háblová a T. Semotamová.
Article