By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 32, 2021, č. 14, 9. 9., s. 21
Annotation: Recenze na soubor recenzí a statí "Dobré umění není proti životu" B. Kostřicové.
Article
2
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 32, 2021, č. 14, 9. 9., s. 9
Annotation: Článek o literární kritice a vztahu autora k fantastice a české fantasy literatuře, zdůrazněn je sci-fi román "0 Tu" J. Hussara, "Pravomil aneb...
Article
3
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 32, 2021, č. 10, 13. 5., s. 3, 20
Annotation: Recenze na soubor próz Z. Kožmína "Bubáčci : naddeníky 1998-2002".
Article
4
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 32, 2021, č. 10, 13. 5., s. 3
Annotation: Recenze na soubor próz Z. Kožmína "Bubáčci : naddeníky 1998-2002".
Article
5
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 32, 2021, č. 5, 4. 3., s. 8
Annotation: Úvaha na téma literárního života v době koronavirové pandemie a o vztahu autorských čtení a literární kritiky.
Article
6
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 32, 2021, č. 2, 21. 1., s. 4-6
Annotation: Rozhovor s B. Hokrem o literárním životě a ocenění Tvárnice 2021; připojena bio-bibliografická poznámka (s. 4).
Article
7
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 32, 2021, č. 2, 21. 1., s. 6-7
Annotation: Rozsáhlý článek spojený s recenzemi děl, která autorka označila jako literární díla roku 2020, "Zápisky z garsonky" a "Dědek" P. Novotného.
Article
8
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 31, 2020, č. 19, 19. 11., s. 2
Annotation: Úvodník reagující na vyhlášení nového ročníku literární ceny Tvárnice a na úmrtí Z. Kaprála.
Article
9
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 31, 2020, č. 19, 19. 11., s. 2
Annotation: Zpráva o vyhlášení nového ročníku literární ceny Tvárnice; připojen seznam navržených literárních kritiků, kteří pravidelně publikují...
Article
10
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 31, 2020, č. 19, 19. 11., s. 6
Annotation: Glosa ke kauze kolem ceny Tvárnice vymezující se k absenci omluvy na adresu časopisu Revolver Revue.
Article
11
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 31, 2020, č. 17, 22. 10., s. 2
Annotation: Otevřený dopis P. Onufera redakci Tvaru, v němž se vyjadřuje ke kauze kolem jeho údajného vítězství v anketě Tvárnice.
Article
12
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 31, 2020, č. 17, 22. 10., s. 2
Annotation: Úvodník, v němž se autor naposledy vyjadřuje ke kauze kolem ankety Tvárnice, v níž na popud J. Flaišmana zvítězil P. Onufer; připojena omluva...
Article
13
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 31, 2020, č. 16, 8. 10., s. 2
Annotation: Úvodník, v němž se autor vyjadřuje ke kauze kolem ankety Tvárnice, v níž na popud J. Flaišmana zvítězil P. Onufer.
Article
14
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 31, 2020, č. 16, 8. 10., s. 8
Annotation: Komentář k dění kolem kauzy o anketě Tvárnice, v níž na popud J. Flaišmana zvítězil P. Onufer.
Article
15
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 31, 2020, č. 16, 8. 10., s. 8
Annotation: Komentář k literární ceně Tvárnice.
Article
16
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 31, 2020, č. 15, 24. 9., s. 12
Annotation: Esej, v níž držitelka kritické ceny Tvárnice hodnotí literární produkci první poloviny roku 2020; mj. se věnuje knihám M. Čechové "Baletky",...
Article
17
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 31, 2020, č. 14, 10. 9., s. 7
Annotation: Polemika s reakcí E. Klíčové na diskuzi hodnotící prózu roku 2019 (Ústav pro českou literaturu, Praha, 3. 12. 2019) na příkladu reakcí na tvorbu...
Article
18
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 31, 2020, č. 11, 28. 5., s. 4-6
Annotation: Rozhovor s M. Tallem o básnické tvorbě v době pandemie a o literárním životě a kritice na Slovensku; připojena bio-bibliografická poznámka (s....
Article
19
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 31, 2020, č. 5, 5. 3., s. 11
Annotation: Úvaha o povaze literárního díla a jeho literárněkritického posuzování (původně ediční poznámka k Havlovým "Dopisům Olze" vydaná v samizdatu...
Article
20
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 31, 2020, č. 5, 5. 3., s. 13-14
Annotation: Článek připomínající okolnosti vzniku časopisu Tvar z Kmene u příležitosti jeho 30. výročí.
Article