By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 30, 2019, č. 2, 24. 1., s. 23
Annotation: Recenze na příručku literárněvědných termínů a teorií popisujících dění ve společenských vědách od sedmdesátých let do současnosti.
Article
2
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 29, 2018, č. 21, 13. 12., s. 24
Annotation: Glosa.
Article
3
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 29, 2018, č. 18, 1. 11., s. 24
Annotation: Glosa.
Article
4
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 29, 2018, č. 17, 18. 10., s. 20
Annotation: Recenze.
Article
5
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 27, 2016, č. 19, 18. 11., s. 9
Annotation: Polemika s recenzí A. Hamana (Tvar č. 16/2016) na knihu P. Andrease "Vybírat a posuzovat : literární kritika a interpretace v období normalizace".
Article
6
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 27, 2016, č. 16, 6. 10., s. 20
Annotation: Recenze.
Article
7
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 27, 2016, č. 12, 16. 6., s. 22
Annotation: Recenze.
Article
8
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 27, 2016, č. 11, 2. 6., s. 22
Annotation: Recenze.
Article
9
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 27, 2016, č. 1, 14. 1., s. 15
Annotation: Úvaha nad rozdělováním literatury na ženskou a mužskou. Autorka mj. cituje G. Pallase, V. Novotného a P. Janáčka.
Article
10
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 26, 2015, č. 16, 8. 10., s. 12; č. 17, 22. 10., s. 16-17
Annotation: Esej o proměnách myšlení o literatuře a komunikačních rámců, za nichž se toto myšlení realizuje. Autor se zamýšlí nad dopadem proměny na...
Article
11
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 26, 2015, č. 1, 8. 1., s. 21
Annotation: Recenze.
Article
12
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 24, 2013, č. 8, 18. 4., s. 20
Annotation: Recenze.
Article
13
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 24, 2013, č. 7, 5. 4., s. 23
Annotation: Recenze srovnávající knihy J. Pechara a A. Hamana.
Article
14
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 24, 2013, č. 4, 21. 2., s. 4-5
Annotation: Rozhovor. Mj. zmíněn I. Klíma (v souvislosti s jeho prací o K. Čapkovi), L. Vaculík a P. Kohout (v souvislosti s komunistickou angažovaností) a...
Article
15
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 24, 2013, č. 2, 24. 1., s. 3
Annotation: Recenze.
Article
16
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 24, 2013, č. 2, 24. 1., s. 3
Annotation: Recenze.
Article
17
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 23, 2012, č. 16, 4. 10., s. 23
Annotation: Recenze.
Article
18
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 23, 2012, č. 13, 21. 6., s. 11
Annotation: Sloupek o literárních trendech převyprávění a tzv. imaginárního pokračování. Kromě zahraničních příkladů jmenován B. Vaněk-Úvalský.
Article
19
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 23, 2012, č. 4, 16. 2., s. 3
Annotation: Poznámka o iniciativě Literatura bez hranic, která loni oslavila desáté výročí založení.
Article
20
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 22, 2011, č. 20, 1. 12., s. 3
Annotation: Vyjádření tiskové mluvčí Městské knihovny v Praze o projektu Praha - město literatury.
Article