By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 25, 2014, č. 9, 2. 5., s. 14-15
Annotation: Studie je kapitolou z knihy O. Vimra Historie překladatele : cesty skandinávských literatur do češtiny (1890-1950), která vyjde letos v nakladatelství...
Article
2
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 24, 2013, č. 8, 18. 4., s. 16
Annotation: Rozhovor. Na s. 17 připojeno autorovo vyjádření k případu autorského práva na název překladu Jak je důležité míti Filipa (spor A. Nováka,...
Article
3
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 23, 2012, č. 13, 21. 6., s. 1, 4-5
Annotation: Rozhovor. Ukázky z jeho tvorby jsou otištěny na s. 1 a 19.
Article
4
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 23, 2012, č. 10, 10. 5., s. 1, 4-5
Annotation: Rozhovor. S otištěnou básní Běla Černá z jeho sbírky Špásmo.
Article
5
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 23, 2012, č. 9, 26. 4., s. 3
Annotation: Poznámka o faktických nepřesnostech v románu Mapa a území umocněných ještě českým překladem. F. Schille nesouhlasí s názorem recenzentky...
Article
6
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 23, 2012, č. 7, 29. 3., s. 21
Annotation: Recenze.
Article
7
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 23, 2012, č. 6, 15. 3., s. 24
Annotation: Fejeton o problému s překladem názvu knihy, která má v polštině český název Láska nebeská (autor M. Szczygiel, překládá H. Stachová). Poláci...
Article
8
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 23, 2012, č. 5, 1. 3., s. 20
Annotation: Recenze. Též o českých ohlasech Wildeova případu, jeho názorů a díla a o českých překladech recenzované knihy.
Article
9
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 23, 2012, č. 4, 16. 2., s. 3
Annotation: Poznámka o iniciativě Literatura bez hranic, která loni oslavila desáté výročí založení.
Article
10
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 23, 2012, č. 4, 16. 2., s. 9
Annotation: Článek upozorňující na nepřesnosti v překladu knihy Medvídek Pú.
Article
11
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 22, 2011, č. 20, 1. 12., s. 8-9
Annotation: Studie o Grušových překladech knihy Doktor Kokeš Mistr Panny (1980), která vyšla pod názvem Janinka (1984) a knihy Mimner.
Article
12
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 22, 2011, č. 19, 17. 11., s. 2
Annotation: Dvojrecenze; též o překladu.
Article
13
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 22, 2011, č. 19, 17. 11., s. 11
Annotation: Medailon překladatele.
Article
14
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 22, 2011, č. 18, 3. 11., s. 7
Annotation: Poznámka o zásadách, které by měl dodržovat překladatel.
Article
15
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 22, 2011, č. 18, 3. 11., s. 11
Annotation: Poznámka o německém překladu románu M. Kundery Kniha smíchu a zapomnění, ve kterém bylo jméno K. Gotta nahrazeno nicneříkajícím jménem Klos...
Article
16
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 22, 2011, č. 15, 22. 9., s. 10; č. 16, 6. 10., s. 10
Annotation: Esej.
Article
17
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 22, 2011, č. 14, 8. 9., s. 17
Annotation: Komentář k Uhlířovu překladu povídky J. Cortázara. Povídka Axolotl je otištěna v překladu P. P. Payneho na s. 17.
Article
18
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 22, 2011, č. 12, 9. 6., s. 6-7
Annotation: Rozbor.
Article
19
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 22, 2011, č. 11, 26. 5., s. 8-9
Annotation: Článek připomínající osobnost A. Kolmana a upozorňující na omyly v českém vydání knihy.
Article
20
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 22, 2011, č. 6, 17. 3., s. 19
Annotation: Recenze je zaměřena hlavně na doslovy A. Nováka.
Article