By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 23, 2012, č. 13, 21. 6., s. 23
Annotation: Recenze.
Article
2
4
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 23, 2012, č. 10, 10. 5., s. 6-7
Annotation: Zkrácená verze několika kapitol z knihy Černá kočka, kterou letos vydá nakladatelství Academia.
Article
5
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 23, 2012, č. 9, 26. 4., s. 6-7
Annotation: Příspěvek, který zazněl na konferenci v Olomouci.
Article
6
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 23, 2012, č. 8, 12. 4., s. 3
Annotation: Poznámka redaktora, který v recenzi H. Bednaříkové (Tvar č. 5/2012) opravil dandysmus na dandismus. H. Bednaříková na opravu reagovala ve Tvaru...
Article
7
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 23, 2012, č. 7, 29. 3., s. 21
Annotation: Recenze.
Article
8
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 23, 2012, č. 5, 1. 3., s. 10
Annotation: Návod.
Article
9
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 23, 2012, č. 3, 2. 2., s. 20
Annotation: Recenze.
Article
10
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 22, 2011, č. 20, 1. 12., s. 13
Annotation: O programovém textu, který napsal J.-P. Sartre pro revui Les temps moderne a o jeho dnešním přínosu.
Article
11
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 22, 2011, č. 19, 17. 11., s. 10-11
Annotation: Polemika s názory zpětně hodnotícími českou avantgardu (kapitola Doleva z knihy Češi v dějinách nové doby ve srovnání s názorem L. Štolla...
Article
12
13
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 22, 2011, č. 17, 20. 10., s. 6-7
Annotation: Příspěvek se zamýšlí nad nezdařenou snahou zahrnout do projektu Dějin české literatury 1945-1989 kapitoly věnované problematice jednotlivých...
Article
14
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 22, 2011, č. 16, 6. 10., s. 13
Annotation: Úvaha o souvislosti mezi formalistickou uměnovědou a válečnými zápisky V. Šklovského.
Article
15
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 22, 2011, č. 16, 6. 10., s. 21
Annotation: Recenze.
Article
16
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 22, 2011, č. 12, 9. 6., s. 20
Annotation: Recenze.
Article
17
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 22, 2011, č. 11, 26. 5., s. 6-7
Annotation: Esej (proložený básněmi - matematickými hříčkami). Připojena biografická poznámka o K. P.
Article
18
19
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 22, 2011, č. 9, 28. 4., s. 21
Annotation: Recenze.
Article
20
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 22, 2011, č. 7, 31. 3., s. 2
Annotation: Dvojrecenze.
Article