By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 32, 2021, č. 13, 24. 6., s. 2
Annotation: Úvodník věnovaný tématu čísla, vztahu pornografie a literatury.
Article
2
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 32, 2021, č. 13, 24. 6., s. 2
Annotation: Recenze.
Article
4
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 32, 2021, č. 13, 24. 6., s. 8
Annotation: Básně, básně v próze; připojena bio-bibliografická poznámka.
Article
5
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 32, 2021, č. 13, 24. 6., s. 6
Annotation: Úryvek z románu.
Article
6
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 32, 2021, č. 13, 24. 6., s. 9
Annotation: Povídka; připojena bio-bibliografická poznámka.
Article
7
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 32, 2021, č. 13, 24. 6., s. 3
Annotation: Recenze na románu H. Lundiakové "Co je ti do toho", v němž je dementováno srovnání románu s "Lolitou" V. Nabokova.
Article
8
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 32, 2021, č. 13, 24. 6., s. 3, 24
Annotation: Recenze na románu H. Lundiakové "Co je ti do toho".
Article
9
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 32, 2021, č. 13, 24. 6., s. 24
Annotation: Recenze na sbírku básní "Skromná místa nespaní" Y. Shanfeldové.
Article
10
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 32, 2021, č. 13, 24. 6., s. 24
Annotation: Recenze na prózu T. Šímy "Na kole přes Afriku".
Article
11
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 32, 2021, č. 13, 24. 6., s. 25
Annotation: Recenze na soubor povídek "Ať žije Daur!" P. Šmída.
Article
12
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 32, 2021, č. 13, 24. 6., s. 26
Annotation: Recenze na sbírku básní "Šišky za úsvitu se lstivě smějí" A. Borziče.
Article
13
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 32, 2021, č. 13, 24. 6., s. 27
Annotation: Recenze na sbírku básní L. Vyskoče "Splavný jez".
Article
14
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 32, 2021, č. 13, 24. 6., s. 27
Annotation: Recenze na sbírku básní M. Fišmeistera "Líc al-Chálí".
Article
15
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 32, 2021, č. 13, 24. 6., s. 14-15
Annotation: Esej o tom, jak se vulgarismy odráží v české literatuře a poezii obzvlášť; zmíněna je antologie textů "Velká kniha o hovně".
Article
16
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 32, 2021, č. 13, 24. 6., s. 16
Annotation: Krátká studie o V. Nezvalovi; text vyšel jako doslov k německému vydání Nezvalovy knihy "Sexuální nocturno".
Article
17
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 32, 2021, č. 13, 24. 6., s. 17
Annotation: Povídka; připojena bio-bibliografická poznámka.
Article
18
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 32, 2021, č. 13, 24. 6., s. 13
Annotation: Úvaha o jazyku, který se pojí s erotiko v literatuře, na základě veršů J. Kainara, P. Hrbáče, P. Krále, J. H. Krchovského nebo T. Mazáče.
Article
19
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 32, 2021, č. 13, 24. 6., s. 13
Annotation: Básně; připojena bio-bibliografická poznámka.
Article
20
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 32, 2021, č. 13, 24. 6., s. 10-11
Annotation: Esej o jazyce české poezie, té milostné a erotické obzvlášť; část je věnována tomu, jakým jazykem se o erotice píše na internetu a v časopisech.
Article