By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


21
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 32, 2021, č. 14, 9. 9., s. 11
Annotation: Reportáž z festivalu "Knihovna na vlnách", který zaštiťuje Městská knihovna v Praze a který se konal v (A)VOID Café.
Article
22
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 32, 2021, č. 14, 9. 9., s. 2
Annotation: Recenze.
Article
23
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 32, 2021, č. 14, 9. 9., s. 2
Annotation: Úvodník věnovaný spisovateli J. Karáskovi ze Lvovic, k němuž se mj. váží dvě výročí, 150 let od narození a 70 let od jeho úmrtí.
Article
24
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 32, 2021, č. 14, 9. 9., s. 3
Annotation: Recenze na román J. Karáska ze Lvovic "Gotická duše".
Article
25
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 32, 2021, č. 14, 9. 9., s. 3
Annotation: Recenze na román J. Karáska ze Lvovic "Gotická duše".
Article
26
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 32, 2021, č. 13, 24. 6., s. 2
Annotation: Úvodník věnovaný tématu čísla, vztahu pornografie a literatury.
Article
27
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 32, 2021, č. 13, 24. 6., s. 2
Annotation: Recenze.
Article
29
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 32, 2021, č. 13, 24. 6., s. 8
Annotation: Básně, básně v próze; připojena bio-bibliografická poznámka.
Article
30
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 32, 2021, č. 13, 24. 6., s. 6
Annotation: Úryvek z románu.
Article
31
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 32, 2021, č. 13, 24. 6., s. 9
Annotation: Povídka; připojena bio-bibliografická poznámka.
Article
32
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 32, 2021, č. 13, 24. 6., s. 24
Annotation: Recenze na sbírku básní "Skromná místa nespaní" Y. Shanfeldové.
Article
33
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 32, 2021, č. 13, 24. 6., s. 24
Annotation: Recenze na prózu T. Šímy "Na kole přes Afriku".
Article
34
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 32, 2021, č. 13, 24. 6., s. 25
Annotation: Recenze na soubor povídek "Ať žije Daur!" P. Šmída.
Article
35
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 32, 2021, č. 13, 24. 6., s. 26
Annotation: Recenze na sbírku básní "Šišky za úsvitu se lstivě smějí" A. Borziče.
Article
36
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 32, 2021, č. 13, 24. 6., s. 27
Annotation: Recenze na sbírku básní L. Vyskoče "Splavný jez".
Article
37
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 32, 2021, č. 13, 24. 6., s. 27
Annotation: Recenze na sbírku básní M. Fišmeistera "Líc al-Chálí".
Article
38
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 32, 2021, č. 13, 24. 6., s. 14-15
Annotation: Esej o tom, jak se vulgarismy odráží v české literatuře a poezii obzvlášť; zmíněna je antologie textů "Velká kniha o hovně".
Article
39
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 32, 2021, č. 13, 24. 6., s. 16
Annotation: Krátká studie o V. Nezvalovi; text vyšel jako doslov k německému vydání Nezvalovy knihy "Sexuální nocturno".
Article
40
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 32, 2021, č. 13, 24. 6., s. 17
Annotation: Povídka; připojena bio-bibliografická poznámka.
Article