By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


41
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 32, 2021, č. 13, 24. 6., s. 13
Annotation: Básně; připojena bio-bibliografická poznámka.
Article
42
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 32, 2021, č. 13, 24. 6., s. 10-11
Annotation: Esej o jazyce české poezie, té milostné a erotické obzvlášť; část je věnována tomu, jakým jazykem se o erotice píše na internetu a v časopisech.
Article
43
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 32, 2021, č. 13, 24. 6., s. 12
Annotation: Úryvek básně ze stejnojmenné sbírky; připojena bio-bibliografická poznámka.
Article
44
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 32, 2021, č. 13, 24. 6., s. 18
Annotation: Prózy a báseň; připojena biografická poznámka.
Article
45
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 32, 2021, č. 13, 24. 6., s. 3, 24
Annotation: Recenze na románu H. Lundiakové "Co je ti do toho".
Article
46
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 32, 2021, č. 13, 24. 6., s. 3
Annotation: Recenze na román H. Lundiakové "Co je ti do toho", v němž je dementováno srovnání románu s "Lolitou" V. Nabokova.
Article
47
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 32, 2021, č. 13, 24. 6., s. 13
Annotation: Úvaha o jazyku, který se pojí s erotikou v literatuře, na základě veršů J. Kainara, P. Hrbáče, P. Krále, J. H. Krchovského nebo T. Mazáče.
Article
48
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 32, 2021, č. 13, 24. 6., s. 4-5
Annotation: Rozhovor se spisovatelkou H. Lundiakovou o erotické literatuře a pornografii, o její novele "Černý Klarus" i novém románu "Co je ti do toho" a jejím...
Article
49
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 32, 2021, č. 12, 10. 6., s. 3
Annotation: Recenze na sbírku básní A. Luňákové "Jen ztratím jméno".
Article
50
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 32, 2021, č. 12, 10. 6., s. 11
Annotation: Básně z připravované sbírky "Hořím v kameni"; připojena bio-bibliografická poznámka.
Article
51
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 32, 2021, č. 12, 10. 6., s. 13
Annotation: Portrét české spisovatelky M. Součkové připomínající mj. její román "Odkaz".
Article
52
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 32, 2021, č. 12, 10. 6., s. 15
Annotation: Básně; připojena bio-bibliografická poznámka.
Article
53
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 32, 2021, č. 12, 10. 6., s. 15
Annotation: Básně; připojena bio-bibliografická poznámka.
Article
54
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 32, 2021, č. 12, 10. 6., s. 16-17
Annotation: Povídka; připojena bio-bibliografická poznámka (s. 16).
Article
55
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 32, 2021, č. 12, 10. 6., s. 20
Annotation: Recenze na sbírku básní v próze R. Štěpánka "Velké obcování".
Article
56
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 32, 2021, č. 12, 10. 6., s. 21
Annotation: Recenze na antologii českých povídek reflektujících koronavirovou pandemii.
Article
57
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 32, 2021, č. 12, 10. 6., s. 7
Annotation: Fejeton.
Article
58
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 32, 2021, č. 12, 10. 6., s. 7
Annotation: Nekrolog J. Šiklové.
Article
59
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 32, 2021, č. 12, 10. 6., s. 8-9
Annotation: Esej o zahradách a přírodě s použitím úryvků textů V. Vokolka z knihy "Mytologie zahrádkářské kolonie".
Article
60
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 32, 2021, č. 12, 10. 6., s. 2
Annotation: Recenze.
Article