By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


81
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 32, 2021, č. 11, 27. 5., s. 23
Annotation: Recenze na soubor vzpomínkových textů "Květen 1945 v Československu", které sestavila K. Kovačková.
Article
82
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 32, 2021, č. 11, 27. 5., s. 15
Annotation: Zpráva o konání literární soutěže s pokyny pro zájemce.
Article
83
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 32, 2021, č. 10, 13. 5., s. 6
Annotation: Básně; báseň "(ke stepi)" věnována T. Postovitovi, a "Pod obzorem podvečer" A. Borzičovi.
Article
84
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 32, 2021, č. 10, 13. 5., s. 7
Annotation: Básně; připojena bio-bibliografická poznámka.
Article
85
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 32, 2021, č. 10, 13. 5., s. 8
Annotation: Básně; připojena bio-bibliografická poznámka.
Article
86
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 32, 2021, č. 10, 13. 5., s. 8
Annotation: Básně; připojena biografická poznámka.
Article
87
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 32, 2021, č. 10, 13. 5., s. 2
Annotation: Recenze.
Article
88
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 32, 2021, č. 10, 13. 5., s. 9
Annotation: Povídka; připojena bio-bibliografická poznámka.
Article
89
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 32, 2021, č. 10, 13. 5., s. 22
Annotation: Recenze na román P. Krejčíka "Čokoláda pro wehrmacht".
Article
90
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 32, 2021, č. 10, 13. 5., s. 4-6
Annotation: Rozhovor s básnířkou K. Goldstein mj. o vztahu poezie a hudby, její nové sbírce básní "Falkenfrau" a literárním životě; připojena bio-bibliografická...
Article
91
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 32, 2021, č. 10, 13. 5., s. 21
Annotation: Recenze na monografii M. Charváta "Zázračné křížení" o vztahu V. Nezvala a K. Teiga k technice, médiím a moderní společnosti.
Article
92
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 32, 2021, č. 10, 13. 5., s. 22
Annotation: Recenze na sbírku básní V. Martince "Jablko Evino".
Article
93
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 32, 2021, č. 10, 13. 5., s. 23
Annotation: Recenze na sbírku básní M. Feryny "Black screen".
Article
94
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 32, 2021, č. 10, 13. 5., s. 23
Annotation: Recenze na knihu pro děti M. Pilátové "Kiko a princezna z tundry".
Article
95
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 32, 2021, č. 10, 13. 5., s. 24
Annotation: Báseň J. Řeháka doplněná komentářem a interpretací D. Vodáčkové.
Article
96
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 32, 2021, č. 10, 13. 5., s. 11
Annotation: Sloupek s úvahou na téma češství, která odkazuje na sbírku básní I. Diviše "Odchod z Čech".
Article
98
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 32, 2021, č. 10, 13. 5., s. 14
Annotation: Básně; báseň "mes quatrains derniers" zaslána P. Královi; připojena bio-bibliografická poznámka.
Article
99
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 32, 2021, č. 10, 13. 5., s. 3, 20
Annotation: Recenze na soubor próz Z. Kožmína "Bubáčci : naddeníky 1998-2002".
Article
100
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 32, 2021, č. 10, 13. 5., s. 3
Annotation: Recenze na soubor próz Z. Kožmína "Bubáčci : naddeníky 1998-2002".
Article