By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


121
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 32, 2021, č. 8, 15. 4., s. 22
Annotation: Recenze na soubor povídek F. R. Krause "Povídky ze Svrabové čtvrti".
Article
122
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 32, 2021, č. 8, 15. 4., s. 22-23
Annotation: Recenze na soubor esejů D. Prokopa "Slepé skvrny".
Article
123
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 32, 2021, č. 8, 15. 4., s. 4-6
Annotation: Rozhovor s A. Luňákovou, mj. o streamování divadla v době koronavirové pandemie a poezii; připojena bio-bibliografická poznámka (s. 4).
Article
124
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 32, 2021, č. 8, 15. 4., s. 13
Annotation: Přetisk textu B. Grögerové na téma "Žena jako autorka", který autorka napsala pro "Sešity pro mladou literaturu"; připojen nepodepsaný komentář.
Article
125
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 32, 2021, č. 8, 15. 4., s. 9
Annotation: Básně; připojena biografická poznámka.
Article
126
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 32, 2021, č. 8, 15. 4., s. 12
Annotation: Básně; připojena biografická poznámka.
Article
127
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 32, 2021, č. 7, 1. 4., s. 4-6
Annotation: Rozhovor především o Ch. Baudelairovi, básnické tvorbě a dekadenci; připojena bio-bibliografická poznámka (s. 4).
Article
128
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 32, 2021, č. 7, 1. 4., s. 2
Annotation: Recenze.
Article
129
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 32, 2021, č. 7, 1. 4., s. 2
Annotation: Recenzní glosy na dvě sbírky básní J. Štroblové "Děravý testament" a "Měsíc tak pošetile modrý".
Article
130
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 32, 2021, č. 7, 1. 4., s. 3
Annotation: Recenze na "Americký román" Y. Shanfeldové.
Article
131
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 32, 2021, č. 7, 1. 4., s. 6-7
Annotation: Básně z připravované sbírky "Borderline Frau" a z románu "Lanovka nad Landekem"; báseň "U Tante Hedvigy," věnována L. Kunderovi.
Article
132
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 32, 2021, č. 7, 1. 4., s. 7
Annotation: Básně; připojena bio-bibliografická poznámka.
Article
133
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 32, 2021, č. 7, 1. 4., s. 11
Annotation: Odpovědi na anketní otázku "Kým je pro vás jako pro mladé básníky Charles Baudelaire?".
Article
134
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 32, 2021, č. 7, 1. 4., s. 16
Annotation: Básně; připojena bio-bibliografická poznámka.
Article
135
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 32, 2021, č. 7, 1. 4., s. 16
Annotation: Básně; připojena bio-bibliografická poznámka.
Article
136
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 32, 2021, č. 7, 1. 4., s. 17
Annotation: Reakce na text V. Karlíka v "Bubínku Revolveru", v němž se autor kriticky vyjadřuje k obálce Tvaru č. 4/2021.
Article
137
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 32, 2021, č. 7, 1. 4., s. 3, 20
Annotation: Recenze na "Americký román" Y. Shanfeldové.
Article
138
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 32, 2021, č. 7, 1. 4., s. 20
Annotation: Recenze na sbírku básní T. Riedlbauchové "Inkoustová skvrna Karibiku".
Article
139
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 32, 2021, č. 7, 1. 4., s. 21
Annotation: Recenze na knihu pro děti J. Švrčka "Ostrov kormoránů".
Article
140
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 32, 2021, č. 7, 1. 4., s. 23
Annotation: Recenze na soubor povídek J. Padevěta "Republika".
Article