By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


141
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 32, 2021, č. 7, 1. 4., s. 20-21
Annotation: Recenze na prvotinu I. H. Moussy "Šalina do stanice touha".
Article
142
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 32, 2021, č. 7, 1. 4., s. 22
Annotation: Recenze na sbírku básní K. Vorlíčkové "Open space".
Article
143
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 32, 2021, č. 7, 1. 4., s. 10-11
Annotation: Úryvek básnické skladby J. Zábrany; připojen komentář J. Šulce.
Article
144
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 32, 2021, č. 7, 1. 4., s. 23
Annotation: Recenze na sbírku básní I. Hucla "Návrat ke kruhu".
Article
145
146
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 32, 2021, č. 6, 18. 3., s. 3
Annotation: Recenze na novelu H. Hrstkové "Dovnitř".
Article
147
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 32, 2021, č. 6, 18. 3., s. 3
Annotation: Recenze na prvotinu H. Hrstkové "Dovnitř".
Article
148
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 32, 2021, č. 6, 18. 3., s. 5
Annotation: Básně.
Article
149
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 32, 2021, č. 6, 18. 3., s. 6-7
Annotation: Článek o tvorbě L. Aškenázyho s důrazem na jeho tvorbu pro děti a dochovanou korespondenci.
Article
150
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 32, 2021, č. 6, 18. 3., s. 8
Annotation: Esej o životě a filmové tvorbě K. Vachka šedesátých let.
Article
151
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 32, 2021, č. 6, 18. 3., s. 8-9
Annotation: Básně, které byly přetištěny v původní strojopisové podobě.
Article
152
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 32, 2021, č. 6, 18. 3., s. 10-11
Annotation: Báseň; připojena bio-bibliografická poznámka (s. 11).
Article
153
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 32, 2021, č. 6, 18. 3., s. 14-15
Annotation: Povídka; připojena bio-bibliografická poznámka.
Article
154
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 32, 2021, č. 6, 18. 3., s. 15
Annotation: Článek o historii časopisu "Melancholie" a stejnojmenné publikace H. Wernischové; důraz je kladen na výtvarnou složku časopisu.
Article
155
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 32, 2021, č. 6, 18. 3., s. 16-17
Annotation: Básně; připojena bio-bibliografická poznámka (s. 16).
Article
156
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 32, 2021, č. 6, 18. 3., s. 21
Annotation: Recenze na sbírku básní "Počítání oveček" J. N. Piskače.
Article
157
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 32, 2021, č. 6, 18. 3., s. 22
Annotation: Recenze na knihu A. Rossi "Děti z naší vily".
Article
158
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 32, 2021, č. 6, 18. 3., s. 22-23
Annotation: Recenze.
Article
159
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 32, 2021, č. 6, 18. 3., s.23
Annotation: Recenze na soubor povídek D. Papírníkové "Podél hranice".
Article
160
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 32, 2021, č. 6, 18. 3., s. 24
Annotation: Báseň P. Krále doplněná komentářem a interpretací D. Vodáčkové.
Article