By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


161
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 32, 2021, č. 6, 18. 3., s. 4-6
Annotation: Rozhovor s T. Postovitem, mj. o židovské identitě a jazyce, v němž básník píše; připojena bio-bibliografická poznámka (s. 4).
Article
162
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 32, 2021, č. 6, 18. 3., s. 11
Annotation: Básně; připojena biografická poznámka.
Article
163
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 32, 2021, č. 6, 18. 3., s. 20-21
Annotation: Recenze na soubor povídek "O Mulo!".
Article
164
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 32, 2021, č. 5, 4. 3., s. 2
Annotation: Recenze.
Article
165
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 32, 2021, č. 5, 4. 3., s. 3
Annotation: Recenze na sbírku básní E. Dragulové "Moment dopadu".
Article
166
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 32, 2021, č. 5, 4. 3., s. 7
Annotation: Básně; připojena bio-bibliografická poznámka.
Article
167
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 32, 2021, č. 5, 4. 3., s. 7
Annotation: Básně; připojena bio-bibliografická poznámka.
Article
168
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 32, 2021, č. 5, 4. 3., s. 8
Annotation: Úvaha na téma literárního života v době koronavirové pandemie a o vztahu autorských čtení a literární kritiky.
Article
169
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 32, 2021, č. 5, 4. 3., s. 10
Annotation: Článek věnovaný vykupitelskému tématu v románech "Logoz" D. Zábranského a "Můj bratr mesiáš" M. Vopěnky.
Article
170
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 32, 2021, č. 5, 4. 3., s. 13
Annotation: Polemika s recenzí televizního seriálu "Božena" M. Grygara, kterou uveřejnil ve Tvaru (4/2021).
Article
171
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 32, 2021, č. 5, 4. 3., s. 14
Annotation: Básně rumunského básníka, který vlastní tvorbu píše česky; připojena bio-bibliografická poznámka. Báseň "Dichtung 3" věnována R. Fridrichovi.
Article
172
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 32, 2021, č. 5, 4. 3., s. 15
Annotation: Recenze televizního seriálu "Božena".
Article
173
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 32, 2021, č. 5, 4. 3., s. 20
Annotation: Recenze na sbírku básní S. Kudláčka "Nepatřit nikomu".
Article
174
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 32, 2021, č. 5, 4. 3., s. 23
Annotation: Recenze na výbor próz a esejů "Robot 100 : sto rozumů", vydané spolu s dramatem K. Čapka "R.U.R." u příležitosti stého výročí prvního uvedení...
Article
175
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 32, 2021, č. 5, 4. 3., s. 22
Annotation: Recenze na literární adaptaci filmu "Šarlatán", kterou sepsal J. Klíma.
Article
176
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 32, 2021, č. 5, 4. 3., s. 11
Annotation: Básně; připojena bio-bibliografická poznámka.
Article
177
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 32, 2021, č. 5, 4. 3., s. 21
Annotation: Recenze na vydání souboru próz R. Weinera "Přetržená nit a jiné rané prózy".
Article
178
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 32, 2021, č. 5, 4. 3., s. 3, 20
Annotation: Recenze na sbírku básní E. Dragulové "Moment dopadu", která je srovnávána s předchozí sbírkou autorky "Solný sloup".
Article
179
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 32, 2021, č. 5, 4. 3., s. 8
Annotation: Reportáž z autorských čtení pořádaných Domem čtení v Praze, Čítárnou Unijazz, Městskou knihovnou v Praze a kavárnou Fra a vysílaných v...
Article
180
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 32, 2021, č. 5, 4. 3., s. 2
Annotation: Recenzní glosy, mj. na knihu pro děti "Zachariáš a studená voda" D. Rušara.
Article