By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- Roč. 22, 1957, č. 39, 26. 9., s. 6-9
Annotation: Překlad článku o boji socialistického umění a písemnictví proti kapitalistickému.
Article
2
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- Roč. 22, 1957, č. 38, 19. 9., s. 6-7
Annotation: Překlad čínské stati o nutnosti potírání protistranických živlů v literatuře a umění.
Article
3
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- Roč. 22, 1957, č. 9, 28. 2., s. 3-4; č. 10, 7. 3., s. 6-7
Annotation: Obecná úvaha o úloze umělecké a literární tvorby.
Article