By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1989, č. 19, 10. 5., s. 19
Annotation: Recenze průvodce vydaného západoněmeckým nakladatelstvím RV (stať o naší literatuře napsal Künzel Franz Peter, o ghettu psal Kafka František,...
Article
2
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1987, č. 37, 16. 9., příl. Kmen, č. 37, s. 2
Annotation: O výstavě v Památníku národního písemnictví (scénář Kneidl Pravoslav).
Article
3
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1987, č. 8, 25. 2., příl. Kmen, s. 1-2
Annotation: O pražském kulturním ovzduší.
Article
4
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1986, č. 13, 2. 4., příl. Kmen, č. 13, s. 11
Annotation: Recenze výboru z díla pražského Němce, občana USA (1896-1970).
Article
5
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1985, č. 50, 11. 12., příl. Kmen, č. 50, s. 10-11
Annotation: Recenze.
Article
6
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1984, č. 18, 2. 5., příl. Kmen, č. 18, s. 2
Annotation: Sloupek o pražských památkách na J. N.
Article
7
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1983, č. 31, 3. 8., příl. Kmen, č. 31, s. 3
Annotation: Vzpomínky na předmnichovskou Prahu.
Article
8
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1983, č. 14, 6. 4., příl. Kmen, č. 14, s. 8
Annotation: O knize zachycující též pražské období P. W.
Article
9
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1982, č. 39, 29. 9., příl. Kmen, č. 39, s. 8
Annotation: Rozhovor s prozaičkou o její tvorbě a vztahu k Praze.
Article
10
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1982, č. 32, 11. 8., příl. Kmen, č. 32, s. 8-9
Annotation: Rozhovor se sovětskou básnířkou a překladatelkou české literatury o její tvorbě, vztahu k Praze a o recitované poezii.
Article
11
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1982, č. 25, 23. 6., příl. Kmen, č. 25, s. 10-11
Annotation: Podčárník o výboru z próz: Světlá Karolina, Biliánová Popelka, Obdržálková Božena.
Article
12
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1980, č. 17, 23. 4., s. 12-13
Annotation: O vztahu E. E. K. k Praze a o jeho tvorbě vzniklé v Praze; se vzpomínkovým rozhovorem s J. H.-Nečasovou.
Article
13
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1977, č. 46, 16. 11., s. 8-9
Annotation: Rozhovor k 70. narozeninám o jeho pražském pobytu, o vztahu k české literatuře, o současné mladé literatuře a o literatuře světové.
Article
14
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1977, č. 25, 22. 6., s. 4
Annotation: Rozhovor o kulturním ovzduší ve dvacátých a třicátých letech v Praze a na Slovensku, o DAVu aj.; k 75. narozeninám. Převzato z časopisu Nové...
Article
15
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1976, č. 7, 11. 2., s. 15
Annotation: Poznámka o studii Karla Krejčího, otištěné ve výboru.
Article
16
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1974, č. 51/52, 18. 12., příl. Čtení na vánoce, s. III
Annotation: O pobytu 27. 11. - 6. 12. 1923; s otištěním jeho dopisu dětem z Poruby datoveném 20. 1. 1924.
Article
17
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1970, č. 43, 28. 10., s. 2
Annotation: K 110. výročí narození; též o odhalení desky v Praze 21. 10.
Article
18
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1970, č. 43, 28. 10., s. 2
Annotation: Zpráva o odhalení pomníku 22. 10.; s poznámkou o díle sochaře Jana Simoty.
Article