By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1976, č. 50, 8. 12., s. 9
Annotation: Přehledový článek.
Article
2
3
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1970, č. 26, 1. 7., s. 10
Annotation: O obsahu 3. čísla časopisu Teorie kultury (bulletin University Karlovy), věnovaného teorii a sociologii kultury v SSSR.
Article
4
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- Roč. 25, 1960, č. 21, 26. 5., s. 502
Annotation: Zpráva o odezvě mezinárodní ankety o dětské literatuře v Sovětském svazu.
Article
5
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- Roč. 25, 1960, č. 20, 19. 5., s. 476
Annotation: Recenze knihy o Sovětském svazu pro dětské čtenáře.
Article
6
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- Roč. 24, 1959, č. 46, 12. 11., s. 1099
Annotation: Zpráva o chystaném vydání knihy.
Article
7
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- Roč. 22, 1957, č. 42, 17. 10., s. 12-13
Annotation: Reportáž ze Sovětského svazu.
Article