By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1991, č. 27, 3. 7., s. 11
Annotation: Referát o pořadu autorského předčítání děl z oblasti undergroundu.
Article
2
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1991, č. 22, 29. 5., s. 3
Annotation: Mj. Dyk Viktor, Haussmann Jiří, Čapek Karel (pseud. Plocek), Frič Alberto Vojtěch; o jejich satirické časopisecké tvorbě v letech 1918-20.
Article
3
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1991, č. 13, 27. 3., s. 22
Annotation: Poznámka k vydání.
Article
4
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1990, č. 49, 5. 12., s. 23
Annotation: Recenze.
Article
5
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1990, č. 18, 2. 5., s. 3-5
Annotation: O období 1945-1948; pro strojopisný občasník Pokus.
Article
7
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1990, č. 9, 28. 2., s. 16-17; č. 10, 7. 3., s. 14-15
Article
8
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1990, č. 5, 31. 1., s. 6-7
Annotation: Přehledová stať; původně otištěno pod názvem Zimní poznámky o letních dojmech z četby (Obrys, Mnichov, 1988, č. 4).
Article
9
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1989, č. 52, 22. 12., s. 12-13
Annotation: Úvodní poznámka k výběru z textů.
Article
10
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1989, č. 51, 20. 12., s. 6-7
Annotation: Přehled spolkového literárního dění od března do 14. 12. 1989; s řadou citátů z projevů zúčastněných.
Article
11
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1989, č. 49, 6. 12., s. 2
Annotation: Týká se článku: Lukeš Emil (Tvorba č. 48) a má i povšechný charakter o případech obdobných.
Article
12
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1989, č. 48, 29. 11., s. 1, 3 a 5
Annotation: Úvodník o krizi hodnotových kritérií naší literatury.
Article
13
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1989, č. 30, 26. 7., s. 20
Annotation: Poznámka k vydání.
Article
14
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1989, č. 21, 24. 5., Příloha, s. 1-4
Annotation: O událostech jara 1849; týká se: Havlíček Borovský Karel, Frič Josef Václav, Arnold Emanuel ad.
Article
15
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1989, č. 17, 26. 4., Příloha, s. 1-4
Annotation: V přehledu uvedeni též Mácha Karel Hynek, Sabina Karel, Havlíček Borovský Karel; dovedeno až do třicátých let 20. století.
Article
16
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1989, č. 14, 5. 4., s. 13
Annotation: Recenze.
Article
17
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1989, č. 8, 22. 2., s. 12
Annotation: Kurzíva.
Article
18
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1989, č. 7, 15. 2., Příloha, s. 1-4
Annotation: Zvl. o literární scéně.
Article
19
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1989, č. 3, 18. 1., s. 2
Annotation: Polemika s článkem: Holý Jiří, Podle mého názoru (Tvorba č. 52/1988).
Article
20
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1988, č. 52, 28. 12., s. 20
Annotation: Kritický sloupek.
Article