By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1989, č. 44, 1. 11., s. 4-5
Annotation: Rozhovor s uměleckým šéfem činohry Národního divadla M. Lukešem; týká se zvl. tabuisované literatury a též rozhovoru Scény s: Krejča Otomar.
Article
2
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1989, č. 36, 6. 9., s. 1 a 14
Annotation: Beseda s redaktory Čs. rozhlasu: Sova František, Kamen Jiří, Czech Jan o festivalu Prix Bohemia.
Article
3
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1989, č. 33, 16. 8., Příloha, s. 1-4
Annotation: Příspěvky pracovníků Ústavu slavistiky ČSAV v Brně: Š. Vlašín - k dnešní próze; V. Kudělka, Jaká je situace na úseku divadelní tvorby?;...
Article
4
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1988, č. 46, 16. 11., s. 13
Annotation: Recenze.
Article
5
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1988, č. 30, 27. 7., s. 12
Annotation: Recenze.
Article
6
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1988, č. 23, 8. 6., s. 12
Annotation: Recenze.
Article
7
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1988, č. 11, 16. 3., samostatná příloha, s. 1-4
Annotation: Kritický přehled.
Article
8
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1988, č. 6, 10. 2., s. 13
Annotation: K 50. výročí prvého uvedení.
Article
9
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1987, č. 39, 30. 9., příl. Kmen, č. 39, s. 8-9
Annotation: Prix Bohemia; zmhodnocení ročníku od předsedů porot.
Article
10
11
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1987, č. 26, 1. 7., s. 20
Annotation: Fejeton o pojmu "současná hra".
Article
12
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1987, č. 13, 1. 4., příl. Kmen, s. 9
Annotation: Nad současnou dramatickou tvorbou.
Article
13
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1987, č. 12, 25. 3., příl. Kmen, s. 8
Annotation: Sabina Karel.
Article
14
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1987, č. 10, 11. 3., příl. Kmen, s. 1, 8
Annotation: Úvodník o současné situaci dramatického umění.
Article
15
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1987, č. 7, 18. 2., příl. Kmen, s. 4-6
Annotation: O období mezi dvěma sjezdy.
Article
16
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1986, č. 39, 1. 10., s. 10
Annotation: Úvodní pasáž je věnována původní tvorbě.
Article
17
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1986, č. 38, 24. 9., s. 10
Annotation: O pracovním setkání uspořádaném Kabinetem pro studium českého divadla.
Article
18
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1986, č. 23, 11. 6., příl. Kmen, č. 23, s. 3
Annotation: Nad novou organizací ve vydávání školní četby; s kritickým posouzením zvl. těchto titulů a jejich doslovů: Tyl Josef Kajetán, Strakonický...
Article
19
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1986, č. 2, 15. 1., s. 2
Annotation: Vzpomínky k třicetiletí Kabinetu pro studium českého divadla ČSAV (práce byla zahájena 2. 1. 1956).
Article
20
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1986, č. 1, 3. 1., s. 20
Annotation: Fejeton v seriálu; tento je úvahou o pohádkách (s kritikou úrovně současných jevištních pohádkových inscenací).
Article