By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1991, č. 4, 23. 1., s. 14
Annotation: O české poezii a její kritice v 70.-80. letech.
Article
2
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1990, č. 49, 5. 12., s. 23
Annotation: Recenze.
Article
3
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1990, č. 2, 10. 1., s. 8-9
Annotation: Přehledová stať o prozaických novinkách 70.-80. let. - Přetištěno z: Obrys, 1989, č. 4, prosinec.
Article
4
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1987, č. 41, 14. 10., příl. Kmen, č. 41, s. 10
Annotation: Recenze.
Article
5
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1987, č. 38, 23. 9., příl. Kmen, č. 38, s. 2
Annotation: Obsah příspěvku: Hönigsfeldová Herta, druhé manželky prof. : Vaněk Ladislav, jedné z postav zmíněných v knize M. I., polemická reakce na články...
Article
6
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1987, č. 28, 15. 7., příl. Kmen, s. 11
Article
7
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1987, č. 26-30, 1. 7.-29. 9., příl. Kmen, č. 26-30, s. 12
Annotation: Faktografická stať o chování prof. : Vaněk Ladislav, jedné z postav zmíněných v knize; polemická reakce na současné články o L. V.
Article
8
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1986, č. 18, 6. 5., příl. Kmen, č. 18, s. 3
Annotation: O vlivu meziválečné poezie na básníky sedmdesátých let a o interpretaci této skutečnosti literární kritikou a vědou.
Article
9
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1985, č. 19, 6. 5., příl. Kmen, č. 19, s. 11
Annotation: Recenze; autorem recenze pravděpodobně Holub Radovan.
Article
10
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1984, č. 38, 19. 9., příl. Kmen, č. 38, s. 3
Annotation: Přehled přírodní prózy a umělecké reportáže 70. a 80. let; též poukázáno na ostatní díla zobrazující vztahy mezi společností a přírodou.
Article
11
12
13
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1983, č. 29, 20. 7., příl. Kmen, č. 29, s. 10
Annotation: Recenze pamětní knihy k 625. výročí Karlových Varů, obsahující mj. výběr z textů: Lázeňský časopis, 1972-1982.
Article
14
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1983, č. 1, 5. 1., příl. Kmen, č. 1, s. 11
Annotation: Recenze.
Article
15
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1982, č. 49, 8. 12., samostatná příloha, s. 1-8
Annotation: Přehledová stať.
Article
16
17
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1982, č. 44, 3. 11., příl. Kmen, č. 44, s. 4
Annotation: Recenze.
Article
18
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1982, č. 37, 15. 9., příl. Kmen, č. 37, s. 10
Annotation: Recenze.
Article
19
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1982, č. 31, 4. 8., příl. Kmen, č. 31, 32, s. 1; č. 32, 11. 8., příl. Kmen, č. 31, 32, s. 3
Annotation: Stať o etických hodnotách v básnických sbírkách sedmdesátých let; týká se: Závada Vilém, Živote, díky; Taufer Jiří, Pokračování příště;...
Article
20