By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1991, č. 22, 29. 5., s. 2
Annotation: O prvém udělení ceny: Cena George Theinera za dílo přeložené do angličtiny 22. 5. v Praze; s úryvkem z děkovného projevu M. H.
Article
2
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1990, č. 23, 6. 6., s. 2
Annotation: K udělení ceny Nadace Fridricha Eberta a opomenutí spoluautorova jména.
Article
3
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1990, č. 21, 23. 5., s. 2
Annotation: O jejich udělení nakladatelstvími Mladá fronta a Lidové nakladatelství.
Article
4
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1989, č. 47, 22. 11., s. 2
Annotation: Rozhovor s jednou z laureátek: Cena Lidového nakladatelství.
Article
5
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1989, č. 39, 27. 9., s. 2
Annotation: Rozhovor po převzetí ceny Vítězslava Nezvala.
Article
6
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1989, č. 36, 6. 9., s. 1 a 14
Annotation: Beseda s redaktory Čs. rozhlasu: Sova František, Kamen Jiří, Czech Jan o festivalu Prix Bohemia.
Article
7
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1989, č. 30, 26. 7., s. 14-15
Annotation: Článek členky poroty Národní soutěže dětského literárního projevu (od letoška s názvem Náš svět) o svých zkušenostech s dětským literárním...
Article
8
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1989, č. 26, 28. 6., s. 20
Annotation: O výsledcích národní literární soutěže Chodovská mísa.
Article
9
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1988, č. 39, 28. 9., s. 2
Annotation: Odeon.
Article
10
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1988, č. 38, 21. 9., s. 2
Annotation: Nakladatelství Svoboda; o udělení výročních cen.
Article
11
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1988, č. 24, 15. 6., s. 2
Annotation: O jejich udělení za rok 1987.
Article
12
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1988, č. 22, 1. 6., s. 2
Annotation: O výsledcích soutěže Aktivu mladých a začínajících překladatelů.
Article
13
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1987, č. 50, 16. 12., příl. Kmen, č. 50, s. 4
Annotation: Rozhovor s překladatelem z latiny, laureátem nakladatelské ceny Odeon za rok 1986.
Article
14
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1987, č. 49, 9. 12., příl. Kmen, č. 49, s. 2
Annotation: O večeru severočeské poezie a prózy, spojeném s udílením nakladatelských cen a pořádaném: Severočeské nakladatelství v Ústí nad Labem.
Article
15
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1987, č. 48, 2. 12., příl. Kmen, č. 48, s. 2
Annotation: O vypsání soutěže redakcí časopisu Věda a život.
Article
16
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1987, č. 47, 25. 11., příl. Kmen, č. 47, s. 2
Annotation: Rozhovor s čerstvým laureátem Ceny Antonína Gindelyho (Vídeň) za dílo Válka a společnost v Evropě v letech 1618-1648.
Article
17
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1987, č. 47, 25. 11., příl. Kmen, č. 47, s. 2
Annotation: O udělení cen: Lidové nakladatelství za rok 1986 (17. 11.).
Article
18
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1987, č. 44, 4. 11., příl. Kmen, č. 44, s. 2
Annotation: Vypsání soutěží Mladý literární Beroun a Mlok, určených mladým autorům.
Article
19
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1987, č. 43, 28. 10., příl. Kmen, č. 43, s. 2
Annotation: Výsledky; Odeon.
Article
20
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1987, č. 43, 28. 10., příl. Kmen, č. 43, s. 2
Annotation: O soutěži prozaiků pro děti a mládež; Mladá fronta.
Article