By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1991, č. 2, 9. 1., s. 14
Annotation: Anketa účastníků konference Mezinárodního sdružení literárních kritiků AICL, konané na konci roku 1989 v norském Hä; přispěli Szávai János...
Article
2
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1987, č. 50, 16. 12., příl. Kmen, č. 50, s. 2
Annotation: Rozhovor o současné situaci literární kritiky v Itálii.
Article
3
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1987, č. 14, 8. 4., příl. Kmen, s. 2
Annotation: Polemika s obranou redakcí: Svobodné slovo a Zemědělské noviny v Kmeni 1987, č. 11.
Article
4
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1987, č. 11, 18. 3., příl. Kmen, s. 2
Annotation: Otištění dvou ohlasů na článek Peterka Josef (Kmen 1987, č. 6): dopis: Kulhánek Vladislav (šéfredaktor: Zemědělské noviny) a dopis redakce:...
Article
5
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1985, č. 32, 7. 8., příl. Kmen, č. 32, s. 10
Annotation: Recenze knihy tří studií, věnovaných: Wolker Jiří, Nezval Vítězslav, Halas František.
Article
6
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1984, č. 45, 7. 11., příl. Kmen, č. 45, s. 3
Annotation: Recenze sborníku materiálů z 25. ročníku: Bezručova Opava.
Article
7
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1984, č. 10, 7. 3., příl. Kmen, č. 10, s. 10
Annotation: Recenze; Defoe Daniel, Robinson Crusoe.
Article
8
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1984, č. 4, 25. 1., s. 20
Annotation: Fejeton v seriálu psaném různými autory; tento reaguje na článek: Pilař Jan o soudobé literární kritice (Kmen 1983, č. 42) a týká se i kritiky...
Article
9
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1983, č. 37, 14. 9., příl. Kmen, č. 37, s. 2
Annotation: O 11. kolokviu Mezinárodní asociace literárních kritiků (AICL, Dobříš, 5.-9. 9.).
Article
10
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1982, č. 39, 29. 9., příl. Kmen, č. 39, s. 2
Annotation: Referát o konferenci na téma Úloha literární a divadelní kritiky socialistické společnosti pořádané 19. 9. v rámci festivalu 25. Bezručova...
Article
11
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1982, č. 25, 23. 6., příl. Kmen, č. 25, s. 8
Annotation: Referát o 7. kongresu AICL o úloze literární kritiky ve vztahu k tradici a novátorství (Berlín, 17.-21. 5.); s rozhovorem s prezidentem Sdružení...
Article
12
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1980, č. 47, 19. 11., s. 24
Annotation: O televizní a rozhlasové kritice; příspěvek v pravidelné rubrice.
Article
13
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1980, č. 45, 5. 11., s. 15
Annotation: Poznámky.
Article
14
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1980, č. 45, 5. 11., s. 10
Annotation: O východiscích marxistické literární kritiky.
Article
15
16
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1980, č. 40, 1. 10., s. 24
Annotation: O problémech současného mladého literárního kritika; příspěvek v pravidelné rubrice.
Article
17
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1980, č. 40, 1. 10., samostatná příloha, s. 1-8
Annotation: Ideová stať týkající se mj. současných dramatických textů a kritiky.
Article
18
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1980, č. 30, 23. 7., s. 11
Annotation: Referát o konferenci s mezinárodní účastí pořádané na téma Stav a úkoly literární vědy v Severomoravském kraji a výchova mladé generace.
Article
19
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1980, č. 24, 11. 6., samostatná příloha, s. 1-8
Annotation: Přehledová stať věnovaná zvláště diskusi o kritice na Prvním sjezdu českých spisovatelů.
Article
20
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1980, č. 19, 7. 5., s. 16-17
Annotation: Glosy o literatuře a kritice po roce 1968.
Article