By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1991, č. 34/35, 28. 8., s. 18-19
Annotation: Mukařovský Jan, Pražský lingvistický kroužek; rozhovor o připravované konferenci Pražská strukturalistická škola, historie a perspektivy (Dobříš,...
Article
2
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1990, č. 44, 31. 10., s. 19
Annotation: O konferenci o české próze od roku 1958 v Londýně.
Article
3
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1990, č. 39, 26. 9., s. 10
Annotation: O mezinárodním kolokviu v Liblicích k 100. výročí narození F. W.
Article
4
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1989, č. 52, 22. 12., s. 24
Annotation: O 11. evropském festivalu v Leuvenu na téma Věda a poezie; jeho prezidentem byl jmenován M. Holub.
Article
5
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1989, č. 19, 10. 5., s. 2
Annotation: O mezinárodní konferenci Čs. -bulharské kulturní vztahy (Tradice a perspektivy bádání); (Brno, 25. -26. 4.).
Article
6
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1989, č. 13, 29. 3., s. 2
Annotation: O semináři na toto téma (Dobříš).
Article
7
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1989, č. 12, 22. 3., s. 2
Annotation: O sympoziu na téma Česko-rakouské a slovensko-rakouské literární vztahy (Liblice, 8.-10. 3.).
Article
8
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1989, č. 8, 22. 2., s. 2
Annotation: O programu 5. zasedání výkonného výboru Mezinárodní asociace autorů detektivní a dobrodružné literatury (Dobříš, 20.-25. 2.).
Article
9
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1988, č. 50, 14. 12., s. 12
Annotation: O semináři vybraných členů literárních klubů SČS (Dobříš, 15.-16. 10.); s rozhovorem s: Vybíral Zbyněk.
Article
10
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1988, č. 47, 23. 11., s. 13
Annotation: O semináři české a slovenské poezie Wolkrova Polianka.
Article
11
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1988, č. 39, 28. 9., s. 16-17
Annotation: Reporáž o setkání zahraničních bohemistů-překladatelů (Dobříš, 11.-17. 9.).
Article
12
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1988, č. 31, 3. 8., s. 2
Annotation: O celostátním setkání přátel vědecké fantastiky (Ostrava).
Article
13
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1988, č. 26, 29. 6., s. 2
Annotation: O stejnojmenném sympoziu uspořádaném Kabinetem dětské literatury a literární výchovy Pedagogického ústavu J. A. Komenského ČSAV.
Article
14
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1988, č. 21, 25. 5., s. 2
Annotation: O konferenci o současné české a slovenské literatuře, jejích vztazích k literatuře NDR a o otázkách uměleckého překladu (Berlín, 12.-13....
Article
15
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1988, č. 12, 23. 3., s. 2
Annotation: O semináři k otázkám sociologie literatury (Dobříš, 16. 3.).
Article
16
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1988, č. 6, 10. 2., s. 2
Annotation: O semináři uspořádaném k výročí jeho narození Ústavem pro českou a světovou literaturu ČSAV.
Article
17
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1987, č. 50, 16. 12., příl. Kmen, č. 50, s. 2
Annotation: O třídenním semináři začínajících autorů (Beroun).
Article
18
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1987, č. 50, 16. 12., příl. Kmen, č. 50, s. 1, 3
Annotation: O dojmech získaných na mezinárodních setkáních lékařů a spisovatelů, věnovaných vědecké fantastice.
Article
19
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1987, č. 49, 9. 12., příl. Kmen, č. 49, s. 6-7
Annotation: Reportáž o cestě na 9. festival černého románu (Grenobl).
Article
20
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1987, č. 48, 2. 12., příl. Kmen, č. 48, s. 2
Annotation: O aktivu mladých, začínajících překladatelů.
Article