By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1990, č. 21, 23. 5., s. 2
Annotation: Rozhovor.
Article
2
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1990, č. 14, 4. 4., s. 14-15
Annotation: Pražský rozhovor; zvl. o literární a politické situaci v Rusku.
Article
3
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1990, č. 8, 21. 2., s. 1-2
Annotation: Přepis jeho projevu z 31. 1.
Article
4
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1990, č. 1, 3. 1., s. 6-7
Annotation: Fojtíková Eva; polemika s jejím článkem Jak dál o sovětské literatuře (T, 1989, č. 38-40).
Article
5
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1989, č. 47, 22. 11., s. 2
Annotation: Rozhovor s jednou z laureátek: Cena Lidového nakladatelství.
Article
6
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1989, č. 38, 20. 9., s. 12-13; č. 39, 27. 9., s. 12-13; č. 40, 4. 10., s. 12-13
Annotation: O současných otázkách její recepce a problémech naší rusistiky.
Article
7
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1989, č. 16, 19. 4., s. 8
Annotation: O jeho pražské návštěvě.
Article
8
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1988, č. 38, 21. 9., s. 12
Annotation: K 40. výročí: Lidové nakladatelství.
Article
9
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1988, č. 12, 23. 3., s. 2
Annotation: K 70. narozeninám 19. 3., zvláště o jeho bohemistickém zájmu.
Article
10
11
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1988, č. 4, 27. 1., s. 2
Annotation: O besedě se sovětskou spisovatelskou delegací 21. 1.
Article
12
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1987, č. 52, 29. 12., příl. Kmen, č. 52, s. 2
Annotation: Rozhovor s překladatelkou z ruštiny.
Article
13
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1987, č. 48, 2. 12., příl. Kmen, č. 48, s. 2
Annotation: Rozhovor s detektivkářem.
Article
14
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1987, č. 44, 4. 11., příl. Kmen, č. 44, s. 11
Annotation: Zpráva předsedkyně sovětské Společnosti přátel Jaroslava Haška o nazvání nově objevené planetky Haškovým jménem.
Article
15
16
17
18
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1987, č. 30, 29. 7., příl. Kmen, s. 1-2
Annotation: O rozhovorech o detektivním žánru se sovětským spisovatelem: Semjonov Julian.
Article
19
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1987, č. 27, 8. 7., příl. Kmen, s. 2
Annotation: O vystoupení litevského básníka E. M. a tajemníka vedení Svazu spisovatelů SSSR, prozaika: Selichov Kim v Domu sovětské vědy a kultury 30. 6.
Article
20
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1987, č. 26, 1. 7., příl. Kmen, s. 10
Annotation: Recenze.
Article