By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1974, č. 20, 15. 5., příl. Divadelní tvorba, s. 1 a 3
Annotation: Rozbor teoretických prací J. H.
Article
2
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1974, č. 18, 1. 5., příl. Literatura-umění-kritika, č. 5, s. XI-XII
Annotation: Vzpomínkový přehled divadelní činnosti J. H.
Article
3
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- Roč. 25, 1960, č. 51, 22. 12., s. 1222
Annotation: Zpráva o 140. výročí činnosti Okresní lidové knihovny v Turnově.
Article
4
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- Roč. 25, 1960, č. 49, 8. 12., s. 1162-1163
Annotation: Stať o díle K. Nového, napsaná k výročí jeho 70. narozenin.
Article
5
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- Roč. 25, 1960, č. 49, 8. 12., s. 1162
Annotation: Blahopřání redakce čas. Tvorba spisovateli K. Novému k jeho 70. narozeninám.
Article
6
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- Roč. 25, 1960, č. 49, 8. 12., s. 1163
Annotation: Blahopřání Viléma Závady spisovateli Karlu Novému k jeho 70. narozeninám.
Article
7
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- Roč. 25, 1960, č. 48, 1. 12., s. 1150
Annotation: Zpráva o zahájení výstavy k výročí 150 let od narození Karla Hynka Máchy.
Article
8
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- Roč. 25, 1960, č. 48, 1. 12., s. 1150
Annotation: Zpráva o pietním setkání u hrobu K. J. Erbena, uspořádaném Památníkem národního písemnictví k výročí 90 let od básníkova úmrtí.
Article
9
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- Roč. 25, 1960, č. 47, 24. 11., s. 1126
Annotation: Zpráva o otevření Máchova pomníku v litoměřickém domě Na Vikárce v rámci máchovských oslav (150 let od básníkova narození). Pomník otevřel...
Article
10
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- Roč. 25, 1960, č. 46, 17. 11., s. 1081
Annotation: Báseň ke 150. výročí narození K. H. Máchy.
Article
11
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- Roč. 25, 1960, č. 46, 17. 11., s. 1081-1082
Annotation: Interpretační stať o tvorbě K. H. Máchy ke 150. výročí jeho narození.
Article
12
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- Roč. 25, 1960, č. 46, 17. 11., s. 1082-1084
Annotation: Stať o dvou zlomových událostech v Máchově životě (rozhodnutí psát česky a setkání s "Márinkou" Stichovou). Nový vychází ze dvou máchovských...
Article
13
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- Roč. 25, 1960, č. 46, 17. 11., s. 1102
Annotation: Zpráva o 60. narozeninách české básnířky.
Article
14
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- Roč. 25, 1960, č. 46, 17. 11., s. 1102
Annotation: Zpráva o výročí 100 let od narození překladatele O. Vaňorného.
Article
15
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- Roč. 25, 1960, č. 46, 17. 11., s. 1102
Annotation: Zpráva o 15. výročí fungování Státní zájezdové scény (dříve Vesnického divadla).
Article
16
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- Roč. 25, 1960, č. 43, 27. 10., s. 1030
Annotation: Zpráva o 100. výročí narození spisovatele F. X. Svobody.
Article
17
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- Roč. 25, 1960, č. 43, 27. 10., s. 1027
Annotation: Stať o životě a díle spisovatele T. Svatopluka napsaná k jeho 60. narozeninám.
Article
18
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- Roč. 25, 1960, č. 40, 6. 10., s. 958
Annotation: Článek o slavnostnímu večeru uspořádanému k 50. narozeninám A. Branalda v Městské lidové knihovně v Praze. Rovněž stručný komentovaný...
Article
19
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- Roč. 25, 1960, č. 39, 29. 9., s. 934
Annotation: Zpráva o 25. výročí Divadla Jiřího Wolkra.
Article
20
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- Roč. 25, 1960, č. 39, 29. 9., s. 934
Annotation: Zpráva o výstavě k výročí 120 let od narození Jakuba Arbesa.
Article