By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


41
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1991, č. 23, 5. 6., s. 14
Annotation: Recenze.
Article
42
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1991, č. 23, 5. 6., s. 14
Annotation: Recenze.
Article
43
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1991, č. 23, 5. 6., s. 11
Annotation: Recenze; též o knize I. S. Kulatý čtverec, Praha, Naše vojsko 1990.
Article
44
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1991, č. 23, 5. 6., s. 11
Annotation: Recenze.
Article
45
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1991, č. 22, 29. 5., s. 21
Annotation: Recenze knihy vzpomínek novináře (Kučera Karel) na Vlastu Buriana; kritika věcných chyb v textu a v doslovu.
Article
46
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1991, č. 22, 29. 5., s. 14
Annotation: Recenze básnických knih: Brožová Zdena, Ženy v trojím skupenství, Praha, Mladá fronta 1990; Macháček Jan, Odpoutaný balón, Praha, Mladá fronta...
Article
47
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1991, č. 22, 29. 5., s. 13
Annotation: Medailón; k otištěným básním (s. 12-13).
Article
48
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1991, č. 22, 29. 5., s. 3
Annotation: Recenze.
Article
49
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1991, č. 22, 29. 5., s. 3
Annotation: Mj. Dyk Viktor, Haussmann Jiří, Čapek Karel (pseud. Plocek), Frič Alberto Vojtěch; o jejich satirické časopisecké tvorbě v letech 1918-20.
Article
50
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1991, č. 22, 29. 5., s. 2
Annotation: O prvém udělení ceny: Cena George Theinera za dílo přeložené do angličtiny 22. 5. v Praze; s úryvkem z děkovného projevu M. H.
Article
51
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1991, č. 21, 22. 5., s. 14
Annotation: Medailón u příležitosti společného vydání románů J. W. Život s hvězdou a Na střeše je Mendelssohn; též o dalších edičních záměrech.
Article
52
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1991, č. 21, 22. 5., s. 14
Annotation: Recenze.
Article
53
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1991, č. 19, 8. 5., s. 8-9
Annotation: Anketa o vydávání poezie vlastním nákladem; přispěli: Weiss Lubomír K., Bergrová Zdenka, Berger Věroslav, Uličný Miloslav, Kovanda Jaroslav,...
Article
54
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1991, č. 19, 8. 5., s. 14
Annotation: Recenze.
Article
55
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1991, č. 19, 8. 5., s. 2
Annotation: O besedě v Domě slovenské kultury v Praze u příležitosti vydání knihy.
Article
56
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1991, č. 19, 8. 5., s. 12
Annotation: Medailón k otištěné povídce B. K. Zalkoholizovaný svět (s. 12-13).
Article
57
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1991, č. 19, 8. 5., s. 14
Annotation: Recenze.
Article
58
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1991, č. 19, 8. 5., s. 14
Annotation: Recenze.
Article
59
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1991, č. 19, 8. 5., s. 14
Annotation: Recenze.
Article
60
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1991, č. 18, 2. 5., s. 14
Annotation: Recenze básnických sbírek: Kolář Jiří, Prométheova játra, Praha, Čs. spisovatel; Sýs Karel, Ztráty a nálezy, 1989; Vorel Václav, Loďka nad...
Article