By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Večerní Praha. -- ISSN 0862-6855. -- Roč. 36, 1990, č. 154, 10. 8., s. 4
Annotation: O jeho vztahu k přírodě a přírodním vědám.
Article
2
In: Večerní Praha. -- ISSN 0862-6855. -- Roč. 35, 1989, č. 84, 28. 4., s. 8
Annotation: O jeho rodině.
Article
3
In: Večerní Praha. -- ISSN 0862-6855. -- Roč. 35, 1989, č. 15, 20. 1., s. 8
Annotation: O pohřbu 15. 1. 1861.
Article
4
In: Večerní Praha. -- ISSN 0862-6855. -- Roč. 34, 1988, č. 198, 7. 10., s. 6-7
Annotation: Článek.
Article
5
In: Večerní Praha. -- ISSN 0862-6855. -- Roč. 34, 1988, č. 25, 5. 2., s. 7
Annotation: Pokračování cyklu.
Article
6
In: Večerní Praha. -- ISSN 0862-6855. -- Roč. 33, 1987, č. 159, 14. 8., s. 8
Annotation: O jeho vile v Liboci.
Article
7
In: Večerní Praha. -- ISSN 0862-6855. -- Roč. 33, 1987, č. 114, 12. 6., s. 7; č. 189, 25. 9., s. 7
Annotation: Pokračování seriálu z minulého ročníku.
Article
8
In: Večerní Praha. -- ISSN 0862-6855. -- Roč. 32, 1986, č. 139, 18. 7., s. 6
Annotation: O tradici spjaté s jehou popularitou.
Article
9
In: Večerní Praha. -- ISSN 0862-6855. -- Roč. 32, 1986, č. 22, 109, 159, 199, 255, 31. 1.-30. 12., s. 7, 5
Annotation: Pokračování seriálu konfrontujícího literární vyjádření (v staropražských pověstech i dílech spisovatelů) s historickou skutečností.
Article
10
In: Večerní Praha. -- ISSN 0862-6855. -- Roč. 31, 1985, č. 18, s. 6; č. 38, s. 7; č. 63, s. 7; č. 100, s. 7; č. 135, s. 7, 25. 1.-12. 7.
Annotation: Reportážní konfrontace podoby jednotlivých legend z českých kronik s historickými fakty.
Article
11
In: Večerní Praha. -- ISSN 0862-6855. -- Roč. 18, 1972, č. 230, 17. 11., s. 9
Annotation: Článek k 125. výročí narození 18.11.
Article
12
In: Večerní Praha. -- ISSN 0862-6855. -- Roč. 18, 1972, č. 224, 10. 11., s. 9
Annotation: Článek k 125. výročí úmrtí.
Article
13
In: Večerní Praha. -- ISSN 0862-6855. -- Roč. 18, 1972, č. 154, 4. 8., s. 9
Annotation: Článek k 120. výročí úmrtí F.L. Čelakovského 5.8.
Article