By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


2
In: Večerní Praha. -- ISSN 0862-6855. -- Roč. 35, 1989, č. 177, 8. 9., s. 6
Annotation: O jeho pobytu na obecné škole v letech 1889-93.
Article
3
In: Večerní Praha. -- ISSN 0862-6855. -- Roč. 35, 1989, č. 84, 28. 4., s. 8
Annotation: O jeho rodině.
Article
4
In: Večerní Praha. -- ISSN 0862-6855. -- Roč. 35, 1989, č. 64, 31. 3., s. 6-7
Annotation: Přetištění povídky Co dovede americká reklama (pův. : Obrana zemědělců 1921, č. 13); editor ji přisuzuje Haškovi.
Article
5
In: Večerní Praha. -- ISSN 0862-6855. -- Roč. 35, 1989, č. 60, 24. 3., s. 6
Annotation: O prototypu postavy nadporučíka Lukáše Rudolfu Lukasovi.
Article
6
In: Večerní Praha. -- ISSN 0862-6855. -- Roč. 34, 1988, č. 256, 30. 12., s. 7
Annotation: Výběr napodepsaných příspěvků z časopisů Karikatury a Svět zvířat; Knesl je přisuzuje Haškovi.
Article
7
In: Večerní Praha. -- ISSN 0862-6855. -- Roč. 34, 1988, č. 252, 23. 12., s. 6
Annotation: Přetištění stejnojmenné črty z Karikatur 1909; A. K. ji přisuzuje Haškovi.
Article
8
9
In: Večerní Praha. -- ISSN 0862-6855. -- Roč. 34, 1988, č. 142, 21. 7., s. 4
Annotation: O nedostatečné péči o jeho památku.
Article
10
In: Večerní Praha. -- ISSN 0862-6855. -- Roč. 34, 1988, č. 123, 24. 6., s. 6
Annotation: O jeho divadelním působení v roce 1912.
Article
11
In: Večerní Praha. -- ISSN 0862-6855. -- Roč. 34, 1988, č. 98, 20. 5., s. 7
Annotation: O prototypu jedné z románových postav.
Article
12
In: Večerní Praha. -- ISSN 0862-6855. -- Roč. 34, 1988, č. 84, 29. 4., s. 6
Annotation: S anekdotickými historkami.
Article
13
In: Večerní Praha. -- ISSN 0862-6855. -- Roč. 34, 1988, č. 84, 29. 4., s. 6
Annotation: Přetisk povídky původně uveřejněné v časopisu Dobrá kopa, č. 34 z 25. 6. 1909; autorství připisuje Knesl Haškovi.
Article
14
In: Večerní Praha. -- ISSN 0862-6855. -- Roč. 33, 1987, č. 161-170, 18. 8.-31. 8., s. 4
Annotation: Vzpomínkový fejeton o umělcích; Josefu Ladovi a jeho přátelství s ním je věnována kapitola Haškův přípitek císaři pánu (č. 166-170),...
Article
15
In: Večerní Praha. -- ISSN 0862-6855. -- Roč. 29, 1983, č. 247, 15. 12., s. 4
Annotation: O mystifikační zprávě J. H. o pravěké bleše ze Světa zvířat a o polemickém ohlasu, který zpráva vyvolala; vyslovena domněnka, že za ním...
Article
16
In: Večerní Praha. -- ISSN 0862-6855. -- Roč. 29, 1983, č. 125, 28. 6., s. 6
Annotation: Hašek Jaroslav; recenze.
Article
17
In: Večerní Praha. -- ISSN 0862-6855. -- Roč. 29, 1983, č. 112, 9. 6., s. 5
Annotation: Reportáž účastníka zájezdu, pořádaného Českým svazem novinářů o památkách na J. H.
Article
18
In: Večerní Praha. -- ISSN 0862-6855. -- Roč. 29, 1983, č. 78, 21. 4., s. 6
Annotation: O výstavě v Památníku národního písemnictví.
Article
19
In: Večerní Praha. -- ISSN 0862-6855. -- Roč. 29, 1983, č. 61-83, 28. 3.-28. 4., s. 4
Annotation: O prototypech jednotlivých postav románu; tištěno pod čarou; (polemika v Dikobrazu, č. 25).
Article
20
In: Večerní Praha. -- ISSN 0862-6855. -- Roč. 29, 1983, č. 45, 4. 3., s. 2
Annotation: Rozhovor s předsedkyní sovětské Společnosti přátel J. H. v Moskvě.
Article