By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


61
In: Večerní Praha. -- ISSN 0862-6855. -- Roč. 35, 1989, č. 147, 28. 7., s. 7
Annotation: O jeho pozornosti věnované ochraně historické Prahy.
Article
62
In: Večerní Praha. -- ISSN 0862-6855. -- Roč. 35, 1989, č. 143, 24. 7., s. 4
Annotation: K udělení Řádu práce V. A. u příležitostí jejích 7O. narozenin 22. 7.
Article
63
In: Večerní Praha. -- ISSN 0862-6855. -- Roč. 35, 1989, č. 140, 19. 7., s. 4
Article
64
In: Večerní Praha. -- ISSN 0862-6855. -- Roč. 35, 1989, č. 112, 9. 6., s. 6
Annotation: Recenze; Werich Jan.
Article
65
In: Večerní Praha. -- ISSN 0862-6855. -- Roč. 35, 1989, č. 104, 30. 5., s. 4
Annotation: K 75. narozeninám 30. 5.
Article
66
In: Večerní Praha. -- ISSN 0862-6855. -- Roč. 35, 1989, č. 102, 26. 5., s. 6-7
Annotation: Rozhovor; též o jeho prozaické tvorbě.
Article
67
In: Večerní Praha. -- ISSN 0862-6855. -- Roč. 35, 1989, č. 101, 25. 5., s. 4
Annotation: Recenze.
Article
68
In: Večerní Praha. -- ISSN 0862-6855. -- Roč. 35, 1989, č. 94, 16. 5., s. 4
Annotation: K 80. narozeninám 16. 5.
Article
69
70
In: Večerní Praha. -- ISSN 0862-6855. -- Roč. 35, 1989, č. 90, 10. 5., s. 4
Annotation: Nekrolog k 8. 5.
Article
71
In: Večerní Praha. -- ISSN 0862-6855. -- Roč. 35, 1989, č. 87, 4. 5., s. 4
Annotation: Referát o prvých dvou číslech časopisu vydávaného nakladatelstvím Svépomoc.
Article
72
In: Večerní Praha. -- ISSN 0862-6855. -- Roč. 35, 1989, č. 84, 28. 4., s. 8
Annotation: O jeho rodině.
Article
73
In: Večerní Praha. -- ISSN 0862-6855. -- Roč. 35, 1989, č. 79, 21. 4., s. 6
Annotation: Rozhovor s šéfredaktorem Čs. spisovatele.
Article
74
In: Večerní Praha. -- ISSN 0862-6855. -- Roč. 35, 1989, č. 79, 21. 4., s. 6-7
Annotation: Reminiscence vyvolané četbou jeho knížky.
Article
75
In: Večerní Praha. -- ISSN 0862-6855. -- Roč. 35, 1989, č. 74, 14. 4., s. 6-7
Annotation: Recenze.
Article
76
In: Večerní Praha. -- ISSN 0862-6855. -- Roč. 35, 1989, č. 72, 12. 4., s. 4
Annotation: Recenze.
Article
77
In: Večerní Praha. -- ISSN 0862-6855. -- Roč. 35, 1989, č. 69, 7. 4., s. 7
Annotation: Přetištění dvou anekdotických příběhů o něm; podle ediční poznámky autorem prvého: Rada Eduard (podepsáno era, vl. jm. Ekštein Eduard),...
Article
78
In: Večerní Praha. -- ISSN 0862-6855. -- Roč. 35, 1989, č. 69, 7. 4., s. 8
Annotation: O jeho soukromém životě; v rubrice Co asi nevíte.
Article
79
In: Večerní Praha. -- ISSN 0862-6855. -- Roč. 35, 1989, č. 68, 6. 4., s. 4
Annotation: O besedě s ním v Domě sovětské vědy a kultury.
Article
80
In: Večerní Praha. -- ISSN 0862-6855. -- Roč. 35, 1989, č. 66, 4. 4., s. 4
Annotation: O tiskové konferenci po plenární schůzi; Svaz českých spisovatelů.
Article