By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 16, 1960, č. 8, 9. 1., s. 4
Annotation: Próza. Úryvek z knihy Obrázky z domova.
Article
2
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 11, 1955, č. 42, 18. 2., s. 4
Annotation: Úvaha o životě na vesnici na základě "Obrázků z domova" Karla Čapka.
Article
3
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 10, 1954, č. 261, 30. 10., s. 4
Annotation: Úryvky próz (a jednoho článku od J. Jabůrkové, který otiskla Rozsévačka, roč. VII., č. 28, 1933) sdružené pod společným názvem "Kravjarky...
Article
4
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 10, 1954, č. 255, 23. 10., s. 4
Annotation: Úryvky próz pod společným názvem "Chtěl bych to křičet, aby to každý slyšel".
Article
5
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 10, 1954, č. 79, 3. 4., s. 3
Annotation: Úryvek prózy K. Čapka "Razie" z knihy "Obrázky z domova".
Article
6
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 9, 1953, č. 308, 25. 12., s. 5
Annotation: Úryvky z knihy Obrázky z domova.
Article