By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 27, 1971, č. 126, 29. 5., s. 6
Annotation: Referát.
Article
2
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 16, 1960, č. 97, 22. 4., s. 2
Annotation: Zpráva o čtyřech pořadech v Československém rozhlase, které představí trilogii Marie Pujmanové: Lidé na křižovatce - Hra s ohněm - Život...
Article
3
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 6, 1950, č. 233, 4. 10., s. 2
Annotation: Úvahy nad četbou a nad českými autory a jejich díly.
Article
4
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 6, 1950, č. 192, 17. 8., s. 2
Annotation: Úvaha o tom, čím díla výše uvedených autorů přispívají k prosazování míru.
Article
5
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 4, 1948, č. 116, 16. 5., s. 5
Annotation: Recenze.
Article