By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 23, 1967, č. 102, 28. 4., s. 6
Annotation: Referát o inscenaci v Národním divadle.
Article
2
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 19, 1963, č. 243, 11. 10., s. 4
Annotation: Úryvky z dopisů čtenářů k románu Don Juan otiskovanému na pokračování v ZN.
Article
3
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 19, 1963, č. 232, 28. 9., s. 3
Annotation: Rozhovor o románu, který vycházel v ZN na pokračování a který měl rozporuplnou odezvu mezi čtenáři.
Article
4
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 19, 1963, č. 230, 26. 9., s. 4
Annotation: Výńatky z dopisů čtenářů, které se týkají románu Don Juan otiskovaného v ZN na pokračování.
Article
5
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 3, 1947, č. 285, 7. 12., s. 3
Annotation: Recenze.
Article