By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 38, 1982, č. 240, 9. 10., s. 2
Annotation: Recenze.
Article
2
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 27, 1971, č. 182, 3. 8., s. 3
Annotation: O městečku Rovensko p. Tr.; mj. o zdejších letních pobytech S. Č., J. N. aj.
Article
3
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 15, 1959, č. 34, 8. 2., s. 4
Annotation: Zpráva o nastudování hry B. Brechta v překladu L. Kundery a R. Vápeníka.
Article
4
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 14, 1958, č. 285, 29. 11., s. 3
Annotation: Článek k 50. narozeninám J. Nohy. Připojena Nohova báseň.
Article
5
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 14, 1958, č. 245, 14. 10., s. 2
Annotation: Nekrolog.
Article
6
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 14, 1958, č. 222, 17. 9., s. 2
Annotation: Článek o českých překladech slovenských básníků.
Article
7
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 14, 1958, č. 195, 18. 8., s. 3
Annotation: Článek o A. Sovovi k 30. výročí jeho úmrtí.
Article
8
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 14, 1958, č. 193, 14. 8., s. 2
Annotation: Článek o nově vydaných knihách českých klasiků.
Article
9
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 14, 1958, č. 189, 9. 8., s. 3
Annotation: Humoristický fejeton o milencích, kteří si povídají o J. Vrchlickém cestou kolem jeho pamětní desky ve Slatiňanech.
Article
10
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 14, 1958, č. 184, 3. 8., s. 2
Annotation: Zpráva o 100. výročí narození básníka J. Jakubce.
Article
11
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 14, 1958, č. 125, 27. 5., s. [4]
Annotation: Zpráva o výstavě o životě a díle V. Nezvala v literárním oddělení Musea města Brna. Kromě Nezvalových literárních děl vystavena i jeho...
Article
12
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 14, 1958, č. 110, 8. 5., s. [1]
Annotation: Zpráva o udělení státních cen, mj. Z. Pluhařovi (za román "Opustíš-li mne...") a F. Hrubínovi (za sbírky "Můj zpěv" a "Proměna").
Article
13
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 14, 1958, č. 107, 5. 5., s. 2
Annotation: Zpráva o vydání bibliofilie V. Martínka k poctě P. Bezruče.
Article
14
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 14, 1958, č. 103, 1. 5., s. 3
Annotation: Stať detailně líčící pobyt a poslední dny K. H. Máchy v Litoměřicích. Otištěno v rámci oslav Prvního máje.
Article
15
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 14, 1958, č. 101, 29. 4., s. 2
Annotation: Článek o vzpomínkovém večeru věnovaném česko-německému spisovateli L. Fürnbergovi.
Article
16
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 14, 1958, č. 97, 24. 4., s. 2
Annotation: Zpráva o opravě rodného domu básníka V. Šolce v Sobotce. Dům opraven k 120. výročí básníkova narození.
Article
17
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 14, 1958, č. 88, 13. 4., s. [4]
Annotation: Článek o vítězích dvou kategorií (poezie a dramatu) literární soutěže ministerstva zemědělství, min. školství a Svazu čs. spisovatelů....
Article
18
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 14, 1958, č. 86, 11. 4., s. 2
Annotation: Článek o pohřbu V. Nezvala.
Article
19
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 14, 1958, č. 84, 9. 4., s. [1]
Annotation: Zpráva o úmrtí V. Nezvala.
Article
20
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 14, 1958, č. 84, 9. 4., s. 2
Annotation: Nekrolog V. Nezvala.
Article