By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 44, 1988, č. 148, 25. 6., s. 5
Annotation: Recenze; Jirásek Alois.
Article
2
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 38, 1982, č. 85, 10. 4., s. 2
Annotation: Jirásek Alois, U nás, románová kronika; též o: Soukup Lubomír, Fráňa Šrámek a jižní Čechy, studie, 1981; Šrámek Fráňa.
Article
3
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 32, 1976, č. 20, 24. 1., s. 2
Annotation: Referát o inscenacích.
Article
4
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 29, 1973, č. 25, 30. 1., s. 3
Annotation: Referát o inscenaci Divadla E. F. Buriana.
Article
5
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 28, 1972, č. 56, 7. 3., s. 3
Annotation: Referát o inscenaci.
Article
6
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 27, 1971, č. 252, 23. 10., s. 2
Annotation: Mj. referát o inscenaci prvých šesti dílů seriálu.
Article
7
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 27, 1971, č. 222, 18. 9.; č. 228, 25. 9.; č. 234, 2. 10.; č. 240, 9. 10.; č. 246, 16. 10.; č. 252, 23. 10.; č. 263, 6. 11., s. 3, 4
Annotation: Přehled historického pozadí děje a hlavních postav televizního seriálu.
Article
8
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 26, 1970, č. 252, 24. 10., s. 3
Annotation: O pamětech F. V. H., z nichž čerpal A. Jirásek při tvorbě románu F. L. Věk.
Article
9
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 26, 1970, č. 60, 12. 3., s. 4
Annotation: K 40. výročí úmrtí A. J. 12. 3.
Article
10
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 25, 1969, č. 301, 23. 12., s. 5
Annotation: Reportáž o pobytu A. J. v Litomyšli; psáno na základě deníku jednoho z Jiráskových žáků.
Article
11
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 24, 1968, č. 70, 22. 3., s. 2
Annotation: Referát o inscenaci stejnojmenné novely A. J.
Article
12
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 21, 1965, č. 53, 3. 3., s. 4
Annotation: Poznámka u příležitosti nového vydání knihy.
Article
13
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 16, 1960, č. 215, 3. 9., s. 3
Annotation: Souhrnný komentář hodnotící jubilejní 30. Jiráskův Hronov.
Article
14
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 16, 1960, č. 210, 28. 8., s. 2
Annotation: Zpráva o zakončení jubilejního 30. ročníku Jiráskova Hronova.
Article
15
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 16, 1960, č. 206, 24. 8., s. 4
Annotation: Zpráva o uctění 109. výročí narození Aloise Jiráska v rámci konání 30. Jiráskova Hronova.
Article
16
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 16, 1960, č. 198, 14. 8., s. 2
Annotation: Zpráva o zahájení jubilejního 30. ročníku festivalu Jiráskův Hronov.
Article
17
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 16, 1960, č. 187, 2. 8., s. 2
Annotation: Zpráva o festivalu Jiráskův Hronov.
Article
18
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 16, 1960, č. 150, 19. 6., s. 1
Annotation: Zpráva o odhalení pomníku Aloise Jiráska na Jiráskově náměstí v Praze.
Article
19
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 16, 1960, č. 62, 12. 3., s. 3
Annotation: Stať k výročí 30 let od smrti Aloise Jiráska.
Article
20
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 15, 1959, č. 304, 22. 12., s. 2
Annotation: Zpráva o výstavě ilustrací Kamily Myškové v Liberci.
Article