By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 40, 1984, č. 267, 10. 11., s. 2
Annotation: Neruda Jan; recenze.
Article
2
3
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 40, 1984, č. 155, 3. 7., s. 2
Annotation: O výstavě ve Státní knihovně ČSR.
Article
4
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 40, 1984, č. 147, 23. 6., s. 5
Annotation: Recenze.
Article
5
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 40, 1984, č. 145, 21. 6., s. 3
Annotation: Recenze.
Article
6
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 40, 1984, č. 141, 16. 6., s. 5
Annotation: Neruda Jan; recenze.
Article
7
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 36, 1980, č. 271, 15. 11., s. 5
Annotation: Poznámka o knihách A. H.
Article
8
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 34, 1978, č. 281, 28. 11., s. 6
Annotation: Recenze.
Article
9
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 34, 1978, č. 267, 11. 11., s. 3
Annotation: Reportáž o otevření Památníku J. N. a Písní kosmických v Bechlíně.
Article
10
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 29, 1973, č. 298, 15. 12., s. 2
Annotation: Mj. referát o televizní inscenaci dramatizace povídky J. Nerudy od O. Zelenky.
Article
11
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 29, 1973, č. 285, 30. 11., příl. Náš domov, č. 48, s. 9
Annotation: Humorné vyprávění o J. Nerudovi, J. Vrchlickém, O. Březinovi a P. Bezručovi.
Article
12
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 28, 1972, č. 239, 10. 10., s. 3
Annotation: Recenze; též srovnání žánrových obrázků pražského světa u I.H. a Jana Nerudy.
Article
13
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 27, 1971, č. 182, 3. 8., s. 3
Annotation: O městečku Rovensko p. Tr.; mj. o zdejších letních pobytech S. Č., J. N. aj.
Article
14
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 21, 1965, č. 254, 23. 10., s. 3
Annotation: Anekdotické příběhy.
Article
15
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 17, 1961, č. 199, 19. 8., s. 3
Annotation: Medailon a báseň A mluví člověk.
Article
16
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 16, 1960, č. 75, 27. 3., s. 3
Annotation: Krátká stať, v níž autor srovnává postavu a dílo Jana Nerudy s rokem 1960.
Article
17
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 15, 1959, č. 272, 14. 11., s. 3
Annotation: Článek o scénickém ztvárnění života J. Nerudy J. Sudkem v rámci představení Ve lví stopě.
Article
18
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 15, 1959, č. 164, 11. 7., s. 3
Annotation: Článek se ohlíží za životem a dílem J. Nerudy.
Article
19
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 15, 1959, č. 149, 24. 6., s. 2
Annotation: Článek se zabývá názorem J. Nerudy na nevkusné upomínkové předměty.
Article
20
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 15, 1959, č. 147, 21. 6., s. 2
Annotation: Článek vybírá z nadšených reakcí na soutěž v poznávání významných literárních osobností Sobotní zátiší (Zemědělské noviny, Roč....
Article