By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 36, 1992, č. 3, květen, s. 142-145
Annotation: Úvaha o mravoučné literatuře pro mládež v 19. a 20. století.
Article
2
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 35, 1991, č. 4, červenec, s. 247-248
Annotation: Recenze.
Article
3
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 33, 1989, č. 2, únor, s. 108-110
Annotation: 12. kapitola přehledu, který pokračuje z předchozího ročníku ZM; o třech zfilmováních hry J. K. Tyla: 1937 - Innemann Svatopluk, Hašler Karel;...
Article
4
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 32, 1988, č. 10, prosinec, s. 578-581
Annotation: Referát přednesený na symposiu Literatura a rozvoj dítěte, pořádaném Kabinetem dětské literatury a literární výchovy PÚ JAK ČSAV.
Article
6
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 32, 1988, č. 3, březen, s. 176-177
Annotation: O filmu Pyšná princezna natočeném podle pohádky B. N. (scénář napsali Zeman Bořivoj, Kautský Oldřich, Bloch Henrych).
Article
7
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 31, 1987, č. 9, listopad, s. 564-565
Annotation: Recenze.
Article
8
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 31, 1987, č. 8, říjen, s. 450-455
Annotation: O stavu a úkolech teorie, kritiky a historie dětské literatury a v tomto kontextu o literatuře pro děti a mládež v době národního obrození.
Article
9
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 30, 1986, č. 2, únor, s. 111-112
Annotation: Srovnání Erbenova Vodníka s vodníkem z Čapkovy Pohádky vodnické (Devatero pohádek).
Article
10
11
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 27, 1983, č. 1, leden, s. 44
Annotation: K 200. výročí prvého vydání.
Article
12
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 26, 1982, č. 10, prosinec, s. 615-623
Annotation: Textový rozbor písní, jejich bibliografie a otištění písně Radostný chystot k Vánocem.
Article
13
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 26, 1982, č. 10, prosinec, s. 627-628
Annotation: Recenze.
Article
14
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 25, 1981, č. 10, prosinec, s. 627-628
Annotation: Recenze.
Article
15
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 25, 1981, č. 8, říjen, s. 499-500
Annotation: O knize vydané roku 1799.
Article
16