By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 40, 1996, č. 1, únor, s. 21-25
Annotation: Spisovatelské medailóny k výročím, opatřené výběrovými bibliografiemi z díla spisovatele a literatury o něm: mj. Ludvík Aškenazy, (24. 2....
Article
2
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 39, 1995, č. 3, září, s. 37-38
Annotation: Recenze.
Article
3
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 37, 1993, č. 4/5, říjen, s. 236-237
Annotation: Recenze; též o dalších knihách téže řady: Pták Ohnivák a jiné pohádky a Jirka s kozou a jiné pohádky.
Article
4
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 37, 1993, č. 3, červen, s. 156
Annotation: Recenze dvou knih edice; též o: Říha Václav, Nebojsa, pohádka.
Article
5
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 36, 1992, č. 3, květen, s. 142-145
Annotation: Úvaha o mravoučné literatuře pro mládež v 19. a 20. století.
Article
6
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 35, 1991, č. 5, září, s. 298-299
Annotation: O působišti J. Karafiáta, o osudech Broučků a jejich autora.
Article
7
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 33, 1989, č. 2, únor, s. 87-88
Article
8
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 32, 1988, č. 10, prosinec, s. 585-589
Annotation: O nakladatelském díle: Vilímek Josef Richard ml. (nar. 14. 9. 1860) a: Hokr Josef (nar. 9. 10. 1898).
Article
9
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 32, 1988, č. 2, únor, s. 108-111
Annotation: Nad položkami soupisu Nejstarší knihy v Sukově studijní knihovně literatury pro mládež, sestaveném: Tauerová Hana.
Article
10
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 31, 1987, č. 7, září, s. 426-427
Annotation: O verších J. N. z časopisu redigovaném: Macek Antonín, jejich zařazení do kontextu Nerudova díla a o ilustracích A. Kašpara v časopisu Jaro.
Article
11
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 30, 1986, č. 6, červen, s. 372
Annotation: Recenze.
Article
12
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 29, 1985, č. 8, říjen, s. 464-467
Annotation: Glosy o vydávání díla J. V. S., Muzeu J. V. Sládka ve Zbiroze a výkladu jeho díla.
Article
13
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 29, 1985, č. 7, září, s. 445-446
Annotation: Recenze.
Article
14
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 29, 1985, č. 4, duben, s. 252-253
Annotation: Recenze.
Article
15
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 29, 1985, č. 3, březen, s. 147-150
Annotation: Skřivánčí písně, Zvony a zvonky.
Article
16
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 28, 1984, č. 2, únor, s. 99-104
Annotation: O jeho poezii se zřetelem na dětské čtenářství.
Article
17
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 26, 1982, č. 9, listopad, s. 528-531
Annotation: Rozbor básně Pohádka o králi Peciválu; s přetištěním.
Article
18
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 25, 1981, č. 1, leden, s. 56
Annotation: Recenze.
Article
19
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 25, 1981, č. 8, s. 462-469; č. 9, s. 534-541; č. 10, s. 605-613
Annotation: Přehledová stať o zobrazení dítěte v literatuře pro dospělé i pro děti ve světové i naší literatuře od poloviny 19. století do současnosti;...
Article