By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 40, 1996, č. 1, únor, s. 38-39
Annotation: Recenze; Čapek Karel.
Article
2
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 37, 1993, č. 3, červen, s. 156
Annotation: Recenze dvou knih edice; též o: Říha Václav, Nebojsa, pohádka.
Article
3
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 28, 1984, č. 5, květen, s. 302-305
Annotation: Rozbor sbírek Mému dítěti a Mé Čechy a jiné básně.
Article
4
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 28, 1984, č. 4, duben, s. 243-244
Annotation: Charakteristika časopisů Dětské květy a Dětský máj, které redigoval František Hrnčíř.
Article
5
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 25, 1981, č. 1, leden, s. 56
Annotation: Recenze.
Article