By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 40, 1996, č. 1, únor, s. 39-41
Annotation: Recenze knihy textů dětských autorů z terezínského ghetta, oceněné v soutěži Zlatá stuha na s. 41 připojeny Výroční výsledky soutěže...
Article
2
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 40, 1996, č. 1, únor, s. 43-44
Annotation: Skupina poznámek a korespondence týkající se polemiky o plagiátu v literární soutěži dětských autorů mezi Borská Ilona a Žáček Jiří (minulý...
Article
3
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 39, 1995, č. 2, s. 17-18
Annotation: O literatuře pro děti za okupace.
Article
4
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 32, 1988, č. 2, únor, s. 66-69
Annotation: Úvodník k Únoru 1948.
Article
5
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 27, 1983, č. 6, červen, s. 367-374
Annotation: Stať o článcích týkajících se literatury pro děti a mládež publikovaných v letech 1945-1948 v časopisech: List Sdružení moravských spisovatelů...
Article
6
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 27, 1983, č. 4, duben, s. 238-243
Annotation: Též o: Květy naší země, soubor pohádek, uspořádal Bár Zdeněk.
Article
7
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 25, 1981, č. 5, květen, s. 302-306
Annotation: O rubrice Neobyčejná setkání s ... v časopise Ohníček; též její srovnání s knihou Václavek Bedřich, Deset týdnů, kniha pro děti, 1946.
Article
8
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 16, 1972, č. 10, prosinec, s. 671-673
Annotation: Přehledová stať.
Article
9
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 9, 1965, č. 5, květen, s. 191-195
Annotation: O vývoji slovenské literatury pro děti a mládež v letech 1945-1965.
Article
10
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 9, 1965, č. 6/7, červen/červenec, s. 240-248
Annotation: O vývoji české literatury pro děti v letech 1945-1965.
Article