By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 41, 1997, č. 3/4, prosinec, s. 134-141
Annotation: Předneseno na konferenci "Rok 1947 - Česká literatura, kultura a společnost v období 1945-48", konané 12. - 13. 6. 1997 v Praze.
Article
2
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 28, 1984, č. 2, únor, s. 67-73
Annotation: O významu období od Května do Února (1945-1948) pro další vývoj socialistické literatury pro děti a mládež.
Article
3
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 22, 1978, č. 7, září, s. 434-436; č. 8, říjen, s. 538-541
Annotation: Přehledová stať o období 1945 - 1948.
Article