By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 40, 1996, č. 4, prosinec, s. 174-176
Annotation: Článek.
Article
2
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 37, 1993, č. 2, duben, s. 104
Annotation: Recenze přepracování knihy vydané poprvé 1973; též o nové verzi: L. M., S devatenáctkou na krku, próza pro mládež, vydáno tamtéž, 240 s.
Article
3
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 35, 1991, č. 6, listopad, s. 368
Annotation: Recenze.
Article
4
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 29, 1985, č. 7, září, s. 408-415
Annotation: Mj. analýza próz: Hercíková Iva, Pět holek na krku a Trest a druhá láska; Moravcová Jana, Zátiší s citadelou; Klevis Vladimír, Setkání s...
Article
5
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 26, 1982, č. 10, prosinec, s. 588-592
Annotation: O dětské knize s přírodní tématikou z posledního desetiletí, zvláště o její ilustrační stránce.
Article
6
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 26, 1982, č. 5, květen, s. 274-277
Annotation: Recenzní přehled: Horelová Eliška, Zdivočelá voda, Strhané hráze, Potopa, románová trilogie pro mládež; Křenek Petr, Ondřejovo srdce, novela...
Article
7
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 26, 1982, č. 1, leden, s. 57-58
Annotation: Recenze.
Article
8
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 25, 1981, č. 5, květen, s. 315-316
Annotation: Recenze.
Article
9
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 25, 1981, č. 1, leden, s. 42-45
Annotation: Přehled období 1949-80, především let sedmdesátých.
Article
10
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 24, 1980, č. 5, květen, s. 277-281
Annotation: Ideový, žánrový a tematický přehled literatury sedmdesátých let.
Article
11
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 24, 1980, č. 2, únor, s. 86-92
Annotation: O proměnách ilustrace v souvislosti s posuny ve stuktuře literárních žánrů v posledních deseti letech.
Article
12
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 22, 1978, č. 10, prosinec, s. 697-699
Annotation: Referát.
Article
13
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 22, 1978, č. 5, květen, s. 290-297
Annotation: Přehledová stať věnovaná české původní tvorbě.
Article
14
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 20, 1976, č. 10, prosinec, s. 692-694
Annotation: Referát o 25. ročníku festivalu.
Article
15
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 20, 1976, č. 4, duben, s. 224-229
Annotation: Kritický přehled období mezi 14. a 15. sjezdem KSČ.
Article
16
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 20, 1976, č. 3, březen, s. 201-202
Annotation: O generačních vztazích v knihách J. K. z let 1967-1975.
Article
17
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 20, 1976, č. 1, leden, s. 48-54
Annotation: Referát o 24. ročníku festivalu.
Article